Yrkesrettet utdanning

Bransjeprogram - Digital kompetanse for handels- og servicenæringen - Live nettbasert - Kveld - 2021

Kurs-id: 374186
Sted: Nettbasert
Timetall: 40
Kursstart Info: 25.10.2021 - 06.12.2021
Klokkeslett: 17.00-21.00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr Gratis
Kontaktperson: Sharon Klovning
E-post: sharon.klovning@aofvestlandet.no
Mobil: 913 19 338
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Jobber du som medarbeider innen reiseliv og ønsker å heve din digitale kompetanse innen faget? Da anbefaler vi at du melder deg på dette kurset!  

 

Grunnleggende digital kompetanse tilpasset handels- og servicenæringen:

Dette kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet for deg som jobber innenfor handels- og servicenæringen. Det gjelder også for deg som jobber eller er helt / delvis permittert eller arbeidsledig. Ved påmelding mottar du en spørreundersøkelse om bransjetilhørighet og arbeidsmarkedsstatus, som du må svare på innen en gitt frist.

Opplæringen foregår en kveld i uken. Ukedag og tidspunkt for undervisning kommer vi tilbake til når kurset starter.


Faglig innhold i kurset:

  • Hente inn, håndtere, produsere, videreformidle og lagre informasjon
  • Bruke digitale verktøy til profilering, distribusjon og salg på internett


Målgruppe
Alle ansatte tilknyttet handels- og servicenæringen, herunder bransjer innen overnatting og servering, yrker innen luftfart, turoperatører og reisebyråer, uavhengig av utdanningsbakgrunn.


Opptakskriterier
Må være tilknyttet handels- og servicenæringen, men kan være permittert eller arbeidsledig, samt ha et ønske om å øke den digitale kompetansen innen fagfeltet.


Anbefalte forkunnskaper
Vi anbefaler at deltakerne som velger dette kurset har minimum A1-nivå og har minst 2 års relevant arbeidserfaring fra virksomheten.


Gjennomføring
Opplæringen vil skje via videoundervisningsprogrammet BBB som er integrert i vår digitale læringsplattform Acampus. Her vil du også finne undervisningsmateriell og kunne kommunisere med lærer. 

Undervisningen består av gjennomgang av digitalt fagstoff. Det vil også bli individuelt arbeid med konkrete oppgaver basert på den enkeltes deltakers bedrift, samt gruppearbeid og presentasjoner for klassen med tilbakemelding og tips.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: