Yrkesrettet utdanning

Assistent, i barnehage, SFO og skole

Kurs-id: 367035
Sted: Virtuelt klasserom - Teams
Timetall: 40
Kursstart Info: 27.03.2021 - 25.04.2021
Klokkeslett: 09:00 - 17:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 6900
Kontaktperson: Tom Bull
E-post: tom.bull@aof.no
Telefon: 913 07 190
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

 

Faginnhold:

1)      Grunnelementer i helse - og sosialfag

·        Etikk, kommunikasjon og samhandling

                  -Hvordan møter du andre?

                  -Verdier og holdninger

                  -Helhetlig menneskesyn

                  -Brukerens behov

                  -Aktiv omsorg

·        Tverrfaglig samarbeid og konflikthåndtering

                  -Roller , kontakt og dialog, samarbeid, konflikter

·        Lovgivning - pasientrettigheter og helsearbeiderens plikter

2)      Sykdommer og pleie

·        Hygiene og smitte - smittekjeden, tiltak, retningslinjer

·        Inkontinens - årsaker, symptomer, tiltak

·        Forebygging av komplikasjoner ved immobilitet - typer komplikasjoner, årsaker, tiltak

·        Ernæring i pleie og omsorg - mat og eldre, underernæring, andre brukergrupper

·        Diabetes - hva er diabetes?, hva virker inn på blodsukkeret?, akutte komplikasjoner, senkomplikasjoner, hva er viktig å observere?

·        Hjerneslag - årsaker, symptomer, behandling og tiltak

·        Parkinson - årsaker, symptomer, behandling og tiltak

·        Demens - årsaker, symptomer og sykdomsutvikling, behandling og tiltak

·        Depresjon - årsaker, symptomer, behandling og tiltak

·        Pleie ved livets slutt - pasient og pårørende, stell av døde

 

Det utstedes kursbevis ved avslutning av kurset, minimum 75 % frammøteGå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: