Yrkesrettet utdanning

Assistent, i barnehage, SFO og skole

Kurs-id: 315240
Sted: AOF Telemark og Vestfold
Timetall: 40
Kursstart Info: 14.10.2019 til 16.12.2019
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 14.10.2019
Pris: kr 6950 + bøker
Antall dager: 10
Kontaktperson: Kjersti Wetting
E-post: kjersti.wetting@aof.no
Mobil: 91902235
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Å ARBEIDE SOM ASSISTENT/VIKAR I BARNEHAGE
Rammeplan, generelle regler, lovverk
Vikaren/assistentens rolle
 
 
MENNESKESYN OG YRKESETIKK
Kommunikasjon
Samspill voksne og barn
Samspill foreldre og barn
Samspill hjem og skole/barnehage
Samspill i personalet
SOSIALISERING
Oppvekstarenaer
Kjønnsroller
Oppdragelse
Samvær og samspill
PSYKOLOGI
Den motoriske og sansemessige utviklingen
Den sosiale utviklingen
Den emosjonelle utviklingen
Den språklige utviklingen
HELSEFAG
Førstehjelp
Forebyggende helsearbeid
Helsetjenester knyttet til barnehage/skole
Tegn på omsorgssvikt
PEDAGOGIKK 1
Observasjoner
Planarbeid
Konflikter og grensesetting
Inntrykk og uttrykk
PEDAGOGIKK 2
Lek
Musikk, dans og drama
Forming
Fysisk aktivitet/friluftsliv
Litteratur og medier
BARN MED SPESIELLE BEHOV
Den vanskelige barndommen
Ulike typer funksjonshemninger
Kriser i barns liv
Omsorgssvikt
 

Ta kontakt for finansierings informasjonGå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: