Teori til fagprøven

Barne- og ungdomsarbeider - Florø - fagbrev

Kurs-id: 305173
Sted: Florø
Timetall: 108
Kursstart Info: 26.09.2019 - 28.05.2020
Klokkeslett: 17:15 - 19:45 + 5 laurdager 09:00 - 15:00 (kan tilpasass båt frå Smørhamn)
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 22 500,-
Kontaktperson: Wenche Lien Fotland
E-post: wenche.lien.fotland@aof.no
Mobil: 412 016 89
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Bli Barne- og ungdomsarbeider - ta fagbrev som voksen! 
Kurset har utsatt oppstart til 26. sep.

Vis hva du kan - ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget  - stå sterkere på arbeidsmarkedet!

 

Den nye bemanningsnormer i barnehage krever flere ansatte. Barnehagen tenger flere faglærte barne- og ungdomsarbeidere.

MÅLGRUPPE
Utdanningen er rettet mot voksne med arbeidserfaring innen fagfeltet barn og ungdom og som ønsker formell dokumentasjon på sin kunnskap og kompetanse ved å ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.

MÅL MED OPPLÆRINGEN
Formålet med opplæringen er å forberede deg til den teoretiske eksamen som er ett av tre krav for å få fagbrev. Gjennom tett dialog og oppfølging med veileder/lærer, skal du som deltar få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen.

Når du har bestått eksamen i teoridelen til fagbrevet i Barne- og ungdomsarbeiderfaget og relevant og allsidig praksis er godkjent av Fagopplæringskontoret, kan den praktiske fagprøven gjennomføres.

INNHOLD
Som barne- og ungdomsarbeider kan du få arbeid i barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, klubber og kommunale etater. Barne- og ungdomsarbeideren tilrettelegger og velger hensiktsmessige pedagogiske metoder for arbeid og planlegging, gjennomføring og evaluering av pedagogiske aktiviteter for barn og unge.

Opplæringen skal bidra til å utvikle kompetanse i å anvende pedagogiske metoder, kommunikasjon med mennesker med ulik bakgrunn samt samarbeid med barn og unge og foresatte. Kunsten å være en tydelig voksenmodell vil bli gitt et stort fokus.

Barne- og ungdomsarbeiderfaget består av følgende programfag:

  • Helsefremmende arbeid.
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Yrkesutøving

ORGANISERING
Opplæringen er tilrettelagt for voksne som har allsidig praksis i faget. 
Undervisningen organiseres som tradisjonell klasseromsundervisning én ettermiddag i uken. Læringsplattformen ACampus brukes i tillegg som et informasjons- og kommunikasjonsverktøy. 
Undervisningen er sterkt knyttet til deltakernes praksiserfaring. Erfaringsutveksling og samspillet mellom teori og praksis vektlegges. I siste halvdel av kursperioden vil deltakerne få mye øving i skriving av eksamensoppgaver.

EKSAMEN
Kurset avsluttes med en 5 timers skriftlig tverrfaglig eksamen, som dekker teorikravet til fagprøven. Eksamen avlegges som privatist hos Sogn og Fjordane Fylkeskommune i desember 2019. Oppmelding til eksamen gjøres på www.privatistweb.no 
Ved bestått eksamen og 5 års variert praksis fra yrket kan du avlegge den praktiske fagprøven.

FINANSIERING
LO organiserte kan søke stipend. Klikk: Fagforbundet og LOs Utdanningsfond. Er du organisert i en annen fagforening eller har spørsmål, kan du kontakte oss for nærmere informasjon om dine muligheter for stipend. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon. Vi hjelper gjerne med søknaden.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: