Teori til fagprøven

Barne- og ungdomsarbeider - Bergen - fagbrev

Kurs-id: 195845
Sted: Strandgaten 197
Timetall: 108
Kursstart Info: 11.09.2019
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 22 500,-
Kontaktperson: Christian Kronen
E-post: christian.kronen@aof.no
Telefon: 979 83 764
Mobil: 979 83 764
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Bli Barne- og ungdomsarbeider - ta fagbrev som voksen!

Vis hva du kan - ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget  - stå sterkere på arbeidsmarkedet!

Den nye bemanningsnormer i barnehage krever flere ansatte. Barnehagen tenger flere faglærte barne- og ungdomsarbeidere.

MÅLGRUPPE
Utdanningen er rettet mot voksne med arbeidserfaring innen fagfeltet barn og ungdom og som ønsker formell dokumentasjon på sin kunnskap og kompetanse ved å ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.

MÅL MED OPPLÆRINGEN
Formålet med opplæringen er å forberede deg til den teoretiske eksamen som er ett av tre krav for å få fagbrev. Gjennom tett dialog og oppfølging med veileder/lærer, skal du som deltar få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen.

Når du har bestått eksamen i teoridelen til fagbrevet i Barne- og ungdomsarbeiderfaget og relevant og allsidig praksis er godkjent av Fagopplæringskontoret, kan den praktiske fagprøven gjennomføres.

INNHOLD
Som barne- og ungdomsarbeider kan du få arbeid i barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, klubber og kommunale etater. Barne- og ungdomsarbeideren tilrettelegger og velger hensiktsmessige pedagogiske metoder for arbeid og planlegging, gjennomføring og evaluering av pedagogiske aktiviteter for barn og unge.

Opplæringen skal bidra til å utvikle kompetanse i å anvende pedagogiske metoder, kommunikasjon med mennesker med ulik bakgrunn samt samarbeid med barn og unge og foresatte. Kunsten å være en tydelig voksenmodell vil bli gitt et stort fokus.

Barne- og ungdomsarbeiderfaget består av følgende programfag:

  • Helsefremmende arbeid.
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Yrkesutøving

ORGANISERING
Opplæringen er tilrettelagt for voksne som har allsidig praksis i faget. 
Undervisningen organiseres som tradisjonell klasseromsundervisning én ettermiddag i uken. Læringsplattformen ACampus brukes i tillegg som et informasjons- og kommunikasjonsverktøy. 
Undervisningen er sterkt knyttet til deltakernes praksiserfaring. Erfaringsutveksling og samspillet mellom teori og praksis vektlegges. I siste halvdel av kursperioden vil deltakerne få mye øving i skriving av eksamensoppgaver.

EKSAMEN
Kurset avsluttes med en 5 timers skriftlig tverrfaglig eksamen, som dekker teorikravet til fagprøven. Eksamen avlegges som privatist hos Hordaland Fylkeskommune i juni 2020. Oppmelding til eksamen gjøres på www.privatistweb.no 
Ved bestått eksamen og 5 års variert praksis fra yrket kan du avlegge den praktiske fagprøven.

FINANSIERING
LO organiserte kan søke stipend. Klikk: FagforbundetHandel og Kontor, LOs Utdanningsfond. Er du organisert i en annen fagforening eller har spørsmål, kan du kontakte oss for nærmere informasjon om dine muligheter for stipend. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon. Vi hjelper gjerne med søknaden.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: