Fagskoler

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettede og praksisrelaterte. AOF har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere studier og jobb. Fagskoleutdanninger går over et halvt til to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelsen «fagskolegrad».

AOFs fagskoleutdanning

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
Fagskole - Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming - Stord Hordaland/Stord 25.09.2019 Påmelding
Fagskole - Demensomsorg - Bergen Hordaland/Bergen 28.08.2019 Påmelding
Fagskole - Ernæring i pleie- og omsorgstjenester - Bergen Hordaland/Bergen 28.08.2019 Påmelding
Fagskole - Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemning - Bergen Hordaland/Bergen 27.08.2019 Påmelding
Fagskole - Psykisk helsearbeid - Bergen Hordaland/Bergen 21.08.2019 Påmelding
Fagskole Kontor-, salg- og serviceledelse Sogn og Fjordane/Førde 09.09.2019 Påmelding