Nytt fagbrev: Portørfaget

Portører i helsevesenet er ikke lenger ufaglært arbeidskraft! Nå har det status som fagarbeider om du tar fagbrev.

Fra 2015 er Portør lagt inn under ordningen med fagbrev og AOF starter det første teorikurset startet den. 29. januar 2016.

Kurset er på 108 timer og går kvelder fra kl. 17:00 til 21:00 og avsluttes 28. november 2016.

Det neste kurset starter i Førde, Sogn og Fjordane medio september 2016.

Det blir 27 kurskvelder over 2 semester, og vi avholder dette første kurset i våre lokaler i Bergen sentrum.

MÅLGRUPPE for kurset er voksne med arbeidserfaring innen fagfeltene som ønsker formell dokumentasjon på sin kunnskap og kompetanse ved å ta fagbrev som privatist.

Opplæringen i portørfaget bygger på læreplanen for Vg2 ambulansefaget, Vg2 helsearbeiderfaget og VG2 helseservicefaget. Kurset er spesielt tilpasset voksne med arbeidserfaring innen fagfeltene.

Opplæringen i faget skal utvikle evnen til å transportere og forflytte pasienter og brukere på en profesjonell, trygg og sikker måte. Opplæringen skal videre utvikle evnen til å arbeide selvstendig, til etisk bevisstgjøring, flerkulturell forståelse og til å kommunisere profesjonelt og omsorgsfullt. Opplæringen skal også utvikle evnen til å arbeide under tidspress og tidvis under psykisk og fysisk krevende forhold.

Portøren er en del av spesialist- og primærhelsetjenesten og skal bidra til sikker og effektiv samhandling mellom ulike helsefaglige funksjoner innen offentlig og privat sektor. Opplæringen skal bidra til at portøren kan fungere godt tverrfaglig og legge grunnlag for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av langsiktige og daglige oppgaver og utfordringer i yrkesutøvelsen. 

Er det spørsmål i forbindelse med kurset, så ta kontakt med oss for mer informasjon.

Del kurset på sosiale medier: