Lånekassen

De fleste av våre utdanningstilbud på videregående- og fagskolenivå er godkjent for lån i Statens lånekasse for utdanning. I de studieforberedende fagene må du kombinere flere fag for å få godkjent en lånesøknad.

 

I Lånekassen har du mulighet til å søke om stipend og lån til din utdanning. Snakk med oss om hvorvidt ditt studium er kvalifisert for en slik mulighet!

  • 15. november 2014 er søknadsfristen for utdanningsstøtte for høstsemesteret 2014
  • 15. mars 2015 er søknadsfristen for utdanning for vårsemesteret 2015

Utbetalingsordningen
Alle elever og studenter får et gjeldsbrev/ stipendmelding.Gjeldsbrevet/ stipendmeldingen er ikke et utbetalingspapir som elevene og studentene kan heve i banken eller på posten. De må i stedet signere og returnere gjeldsbrevet/ stipendmeldingen til Lånekassen slik at de kan overføre pengene direkte til kontoen til eleven/ studenten. I gjeldsbrevet/ stipendmeldingen får eleven/ studenten melding om hvordan resultatet er regnet ut og begrunnelsen for dette. Det er det samme gjeldsbrevet/ den samme stipendmeldingen som blir brukt til både rene stipendtildelinger og til stipend- og lånetildelinger.

Hele stipendet blir gitt som lån
Studentene får hele utdanningsstipendet utbetalt som lån. Du må bestå eksamen for å få stipend. Stipendet du får utbetalt er ikke endelig fastsatt når du får pengene eller når eksamen er bestått. Alle blir automatisk kontrollert mot likningen når den er klar, vanligvis ett til to år etter at du fikk pengene, men det kan gå lengre tid.

www.lanekassen.no kan du logge deg inn på "Dine sider" ved hjelp av Min Id. Her kan du sjekke om søknaden er behandlet, hvor mye du fikk osv. Her kan du også bestille brosjyrer, søknadsblanketter og giroer. Du kan også skrive ut alle brosjyrer herfra.

Du kan også kontakte Lånekassen på tlf. 22 70 03 00.

Søknad til Lånekassen skjer elektronisk.

Lånekassens hjemmeside finner du her.

Del kurset på sosiale medier: