Her kan du lese mer om fagskole

Hva er det? Hvorfor skal jeg ta det? Hva har andre fått igjen for å gå en fagskole?

<b>En fagskoleutdanning er en høyere yrkesrettet utdanning som bygger på videregående opplæring eller realkompetanse</b>

Fagskoleutdanningen er et fullverdig alternativ til høyskole- og universitetsutdanning, og har en faglig bredde tilsvarende høyskoleutdanning. Fagskoleutdanninger bygger på alt i fra yrkesforberedende utdanningsprogrammer med fag- eller svennebrev, til mer generelle studieforberedende programmer. Undervisningen foregår vanligvis i klasser, hvor studentene får en tett dialog med lærer eller foreleser. Det finnes også mange nettbaserte studier. Mange av de som underviser på fagskoler har solid bransjeerfaring i det fagfeltet de underviser i, noe som er med på å forsterke nærheten til arbeidslivet. Studentene lærer seg å kombinere teori med praksis gjennom å arbeide med virkelighetsnære utfordringer, noe som gjør at studentene kvalifiserer til å gå rett ut i jobb.

Fagskoleutdanning gir fra sommeren 2018 studiepoeng! 

 

Her finner du mer informasjon:

https://www.kompetansenorge.no/nasjonalt-fagskolerad/nettsider-om-fagskolen/

Del kurset på sosiale medier: