FAGSKOLE PSYKISK HELSEARBEID

For deg som har en grunnutdanning innen helse- og sosialfag.

Denne Fagskoleutdanningen i psykisk helsearbeid kvalifiserer deg for tilsetting som helsearbeider innenfor områder i helse og sosialtjenesten.

Utdanningen legger vekt på at studentene skal ha opparbeidet kompetanse i ulike psykiske problemer og lidelser, tilbud til hjelpetrengende, forebyggende helsearbeid i forhold til målgruppen, samhandling og
kommunikasjon med andre faggrupper og brukere og deres nettverk.

Videre vektlegges evnen til å representere brukers rett til selvbestemmelse og medvirkning i forhold til seg selv, etisk refleksjon og evne til innlevelse i den psykiatriske brukers livssituasjon.

GJENNOMFØRING

1 dag per uke (onsdager kl. 09:00-15:00) over 4 semestre (2 år).

Utdanningen kan kombineres med jobb.

Læringsplattformen It’s Learning benyttes i undervisningen (opplæring gis)

Denne utdanningen er Gratis!

Studiet finansieres av Helsedirektoratet gjennom Hordaland Fylkeskommune.

Studiet er GODKJENT FOR LÅN I LÅNEKASSEN.

Litteratur og praksis dekkes ikke av finansieringen. Er du organisert i Fagforbundet kan du søke foreningen om stipend som vil dekke deler av litteraturkostnadene.

Opptakskrav

Fullført videregående opplæring i studieretning for helse- og sosialfag,
aktivitørutdanning eller tilsvarende.

Det gjøres også opptak på grunnlag av realkompetanse.

Har du spørsmål til dette, så ta kontakt med oss.

Del kurset på sosiale medier: