FAGSKOLE I MILJØARBEID

–i tjeneste for mennesker med utviklingshemming

Utanningen for deg som er Hjelpepleier, omsorgsarbeider, aktivitør, barne- og ungdomsarbeider eller annen grunnutdanning innen helse- og sosialfag. 

Miljøarbeid i tjeneste for mennesker med utviklingshemming har som overordnet mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard, som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med andre tjenesteytere, brukere og pårørende.

Utdanningen er tverrfaglig og har et klart brukerperspektiv.

GJENNOMFØRING

1 dag per uke (tirsdager fra kl. 09:00-15:00) over 4 semestre (2 år)

Utdanningen kan kombineres med jobb.

Det utstedes emnebevis for hvert avsluttet emne, og bestått eksamen gir 60 fagskolepoeng.

Læringsplattformen It’s Learning benyttes i undervisningen (opplæring gis)

Pris: Gratis, forutsatt støtte fra Fylkeskommunen!

Opptakskrav

Du må ha fullført videregående opplæring i studieretning for helse- og sosialfag, aktivitørutdanning eller tilsvarende.

Det kan også søkes opptak på grunnlag av realkompetanse.

Studiet er GODKJENT FOR LÅN I LÅNEKASSEN.

Litteratur og praksis dekkes ikke av finansieringen.

Er du organisert i Fagforbundet kan du søke om stipend som vil dekke deler av litteraturkostnadene.

Ta gjerne kontakt med oss, om det er spørsmål i forbindelse med dette.

Del kurset på sosiale medier: