Fagskole i kontor-, salg- og serviceledelse

Videreutdanning for deg som har fagbrev eller tilsvarende kompetanse.

Utdanningen skal gi deg mulighet for utvikling mot lederstilling, og gi deg kompetanse til å møte samfunnets og arbeidslivets fremtidige behov og utfordringer.

Denne utdanningen gir deg et godt grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstillingskompetanse.

Ved fullført studie får du 60 fagskolepoeng.

Målet med denne fagskolen er å utvikle deg som en reflektert yrkesutøvere, med en solid fagkompetanse som er etterspurt innen både offentlig og privat sektor.

Etter endt utdanning kan du tiltre direkte i sentrale funksjoner innen fagområdene for denne fagskoleutdanningen. 

GJENNOMFØRING

1 ettermiddag / kveld per uke à 4 timer og noen lørdager à 6 timer (09:00–15:00) over 4 semestre (2 år) som tilsvarer ett normert studietid på ett år.

Opplæringen avsluttes med en fordypningsoppgave.

 Studiet inneholder 4 teoriemner og ett fordypningsemne. Undervisningen er tilrettelagt slik at studentene kan være i jobb i studietiden.

Utdanningen kan kombineres med jobb

Læringsplattformen It’s Learning benyttes i undervisningen (opplæring gis)

Studiet er GODKJENT FOR LÅN I LÅNEKASSEN.

Gode støtteordninger i de fleste LO Forbund gjennom LOs Utdanningsfond.

Fagforbundet og Handel og Kontor (HK) har spesielle stipendordninger for sine medlemmer.

For medlemmer i HK Fagbevegelse (HK/AAF) er det eget kompetansefond.

Ta kontakt med din fagforening for stipend til videreutdanning.

Har du spørsmål til dette, så ta gjerne kontakt med oss.

Del kurset på sosiale medier: