Fagbrev som byggdrifter

Er du "vaktmester"? Da kan du ta fagbrev som byggdrifter! Faget er beregnet på de som jobber innen bygg-vedlikehold og vaktmestertjenester. Byggdrifterfaget bygger på og videreutvikler vaktmesteryrket. En byggdrifter skal ha en tverrfaglig forståelse samt kjenne funksjonene til de tekniske installasjonene i et bygg.

Faget består av 2 hovedområder; drift og vedlikehold og bransjelære.

Innen drift og vedlikehold kan stikkordene være

  • kontroll og ettersyn av bygninger
  • VVS-installasjoner
  • elkraft-installasjoner
  • tele- og automatiseringsinstallasjoner

Bransjelære omfatter bl.a.

  • lover
  • forskrifter og standarder innen bygg
  • funksjonsbeskrivelser
  • tegninger og FDV-dokumentasjon.

Del kurset på sosiale medier: