AOF Vestland

AOF Vestland tilbyr etter- og videreutdanning innen mange fagområder. Vårt mål er å tilby faglig oppdatert opplæring som dekker bedrifters og enkeltpersoners behov for kompetanseheving.

Vi har lang erfaring med å tilby teorikurs til fagprøven for praksiskandidater innen en rekke fagområder.  Vi har fagskole og tilbyr opplæring innen:

  • studiekompetanse
  • ledelse
  • HMS
  • data
  • pedagogikk
  • regnskap
  • språk
  • kommunikasjon
     

Arbeidsmarkedet og arbeidsplassene er i konstant utvikling og endring, og kravene til oppdatert kunnskap og kompetanse blir stadig større. Det er viktig for oss å tilby kompetanse som arbeidslivet trenger og vi utvikler nye produkter som følge av endrede behov.

Innen fagskole tilbyr vi i dag fire ulike fag, og har to fag under godkjenning hos NOKUT. 
 
Vi tilbyr arbeidsrettet norskopplæring for fremmedspråklige og har utviklet fagprøvekurs med arbeidsnorsk. Språkopplæringen er knyttet til arbeidshverdagen og dette gir god og effektiv læring. 
 
AOF skreddersyr kurs og opplæring for bedrifter, offentlige virksomheter og organisasjoner. Er du opplæringsansvarlig, eller tillitsvalgt i en bedrift med behov for økt kompetanse kan du kontakte våre kompetanserådgivere som har lang erfaring med å tilrettelegge kurs- og opplæring ut i fra ulike behov.
 
Vi er hovedleverandør av kurs og opplæring til LO. Tillitsvalgte og fagbevegelsen møter nye utfordringer hver dag. AOF vet hvor viktig kunnskap er. Derfor tilbyr vi ulike temakurs som er fleksible og spesialtilpasset for medlemmer og tillitsvalgte i LO-forbundene. Som LO-medlem vil en kunne få dekket hele eller deler av avgiften på våre kurs.
 
Livslang læring er en mulighet for deg til å utvikle deg selv, klubben og organisasjonen. 
 
AOF Vestland ønsker deg et lærerikt semester.
 

Del kurset på sosiale medier: