View Larger Map

Selskapsinfo

AOF Vestland

Besøkadresse:
Strandgaten 197 , 5004 Bergen Norge
Telefon:
55 30 90 50

E-post:
vestland@aof.no

Verdier

AOF er en ideell organisasjon og våre eiere tar ikke ut noe av vårt overskudd. Alt går tilbake til deltakere og studenter gjennom oppgradering og utvikling.

Fleksibilitet og tilpassing til arbeidslivets behov:

Vi har tett kontakt med arbeids- og organisasjonslivet. Vi er til stede på lokalt og på nasjonalt nivå og utvikler opplæring i tråd med behov i arbeidslivet. Vi bidrar til å gjøre etterspurt opplæring tilgjengelig på rett sted, til rett tid.

Kvalitet - vår kompetanse gjør andre gode:

Vår fremste ressurs er kompetente medarbeidere, lærere og veiledere med bred erfaring. Vi bistår med å kartlegge den enkeltes behov og med å sette mål. Vi vet at det er de gode læreprosessene som gir mestring og motivasjon for læring.

Oppfølging og veiledning:

Vi arbeider sammen med våre deltakere i et læringsmiljø som er preget av trivsel, trygghet og mestring. Vi bygger arenaer for erfaringsutveksling, refleksjon og læring. Vi vektlegger undervisning kombinert med veiledning og oppfølging, og tilpasser undervisningen til deltakernes forutsetninger.

Visjon

Alle mennesker skal ha mulighet til å utvikle egen kompetanse
og bidra positivt til samfunnet
- uavhengig av økonomisk, etnisk eller sosial bakgrunn.

Historie

AOF ble grunnlagt i 1931 av Haakon Lie. Han opplevde å feire organisasjonens 75-årsjubileum, men den hadde forandret seg mye på disse årene. I begynnelsen var AOF en politisk organisasjon. Politikk, opplysning og kultur var en sammensmeltet enhet. AOF var den første tiden en organisasjon med få sentralt ansatte, og lokalt var den basert på frivillig innsats gjennom opplysningskomiteer. Hovedtanken var å bidra til økt utdanning i arbeiderklassen.
Allerede midt på 30-tallet var aktiviteten stor; 77 kveldsskoler med til sammen 2 000 elever, 280 studiekurs hadde nær 10 000 deltakere og i over 300 studieringer hadde 4100 personer vært med. Mer enn 250 lyttergrupper i AOFs regi hadde fulgt kringkastingens foredragsserier i kommunalkunnskap og sosiale spørsmål, og en nystartet korrespondanseskole hadde fått i gang et kurs i sosialøkonomi med 300 elever.

AOF skulle også bidra til en økt kulturell bevissthet blant arbeiderne, noe som først og fremst ble oppnådd gjennom arbeiderteater og film. I forbindelse med valgkampen i 1934 ble det gjennomført 685 filmmøter med 130 000 personer til stede. Samme år gjennomførte 62 fagorganiserte den første "arbeiderreisen" til London. Disse reisene ble så populære at aktiviteten førte til dannelsen av Norsk Folkeferie.

Etter hvert ble skolering av tillitsvalgte hovedoppgaven til AOF. I takt med en gradvis demokratisering av samfunnet ble organisasjonskunnskap viktig - det å kunne lede et møte og styre en organisasjon. På alle områder var det behov for folk som behersket denne kunsten - det være seg faglige og politiske organisasjoner, idrettsorganisasjoner, borettslag, velforeninger osv. En nær tilknytning til den faglige og politiske arbeiderbevegelsen har vært en rød tråd gjennom hele AOFs historie.

Arbeiderbevegelsen endret seg mye gjennom 50-, 60- og 70-årene. Den generelle samfunnsutviklingen gjorde at utdanning ble stadig viktigere. AOF endret seg parallelt med at kompetansesamfunnet utviklet seg og utviklet opplæringstilbud innen språk, fagutdanning og stadig mer arbeidsrettet opplæringstilbud..

AOF tilbyr i dag opplæring og utdanning til alle med hovedfokus på basiskompetanse, videregående opplæring og fagskoler, i tillegg tl opplæring for våre medlemsorganisasjoner. AOF har et bredt samarbeid med bedrifter, partene i arbeidslivet og offentlige myndigheter med ansvar for utdanningsfeltet. AOF tilbyr kompetanseutvikling til alle som måtte trenge det, uavhengig av politisk eller sosialt ståsted. Samfunnsutviklingen og den teknologiske utviklingen krever stadig ny kompetanse. Derfor er AOF arbeidslivets kompetansepartner.

Kataloger

Stillinger ved AOF Hordaland - Sogn og Fjordane

Stilling ledig? 

Vi har dessverre ingen ledige stillinger nå, men ta gjerne kontakt per e-post: vestland@aof.no eller telefon 55309050 for å melde din interesse. 

Lærere

AOF Vestland vil til enhver tid ha bruk for lærere i ulike fag, bl.a. studieforberedende fag, teori til fagprøven, datakurs, HMS-kurs m.m, både på dagtid og kveldstid. Dersom du mener at du har en kompetanse vi kan ha nytte av, send oss en CV og litt informasjon om deg selv og hva du ønsker å undervise i.

Fagskolen vår er alltid interessert i gode gjesteforelesere. Ta kontakt dersom du ønsker å dele av din kunnskap! 

Vi har mellom annet behov for personer som kan undervise i fagene knyttet til fagområdet KompetansePlussFagene det undervises i er:

  • norsk (bransjenorsk)
  • norsk som 2. språk
  • matematikk
  • data

Undervisningen i disse fagene skal relateres til kursdeltakernes arbeidssituasjonen.

Ansatte

Wenche Lien Fotland
Avdelingsleder
Kjersti Steffensen
Kontorsekretær
Espen Berntsen
Kompetanserådgiver
Linda Larsen Lund
Kontorsekretær
Christian Kronen
Kompetanserådgiver
Lisa Kristine Atkins
Fagansvarlig/Lærer
Hege Verpe
Kompetanserådgiver