• Her kan du lese mer om fagskole
  Hva er det? Hvorfor skal jeg ta det? Hva har andre fått igjen for å gå en fagskole?
 • AOF Vestland
  AOF Vestland tilbyr etter- og videreutdanning innen mange fagområder. Vårt mål er å tilby faglig oppdatert opplæring som dekker bedrifters og enkeltpersoners behov for kompetanseheving.
 • Fagbrev som byggdrifter
  Er du "vaktmester"? Da kan du ta fagbrev som byggdrifter! Faget er beregnet på de som jobber innen bygg-vedlikehold og vaktmestertjenester. Byggdrifterfaget bygger på og videreutvikler vaktmesteryrket. En byggdrifter skal ha en tverrfaglig forståelse samt kjenne funksjonene til de tekniske installasjonene i et bygg.
 • Kurssenteret
  AOF Vestland har sitt kurssenter i Strandgaten 197, 4 etasje.
 • Nytt fagbrev: Portørfaget
  Portører i helsevesenet er ikke lenger ufaglært arbeidskraft! Nå har det status som fagarbeider om du tar fagbrev.
 • Fagskole i kontor-, salg- og serviceledelse
  Videreutdanning for deg som har fagbrev eller tilsvarende kompetanse.
 • FAGSKOLE PSYKISK HELSEARBEID
  For deg som har en grunnutdanning innen helse- og sosialfag.
 • FAGSKOLE I MILJØARBEID
  –i tjeneste for mennesker med utviklingshemming
 • LOs Utdanningsfond
  Som LO medlem kan du søke LOs utdanningsfond dersom du har opparbeidet deg egne rettigheter i fondet.
 • Lånekassen
  De fleste av våre utdanningstilbud på videregående- og fagskolenivå er godkjent for lån i Statens lånekasse for utdanning. I de studieforberedende fagene må du kombinere flere fag for å få godkjent en lånesøknad.
Last inn flere nyheter