AOF.no

Yrkesrettet utdanning Bro AOF

Bro AOF tilbyr kurs- og kompetanseutvikling for ansatte i oppvekstsektoren: barnehage, SFO/ AKS, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring, PPT og BUP.

Hvorfor ta kurs i regi av Bro AOF?

Bro AOF sine kurs er yrkesrettede kurs som gir konkrete metoder og verktøy, samt faglig påfyll til ansatte i oppvekstsektoren.

Deltakerene får mulighet til å videreutvikle både sin individuelle kompetanse og/ eller arbeidsplassens kollektive kompetanse.

Kursholdere og veiledere i Bro AOF har lang erfaring fra praksisfeltet, og vårt mål er at du som kursdeltaker skal sitte igjen med arbeidslivsrelevant og praksisnær kunnskap som du umiddelbart kan ta i bruk på arbeidsplassen etter gjennomført kurs.

Hvem passer Bro-kursene for?

Kursene retter seg mot alle ansatte i oppvekstsektoren som ønsker kompetanseheving. En del av våre tverrfaglige kurs kan også egne seg for andre interesserte.

Vi skreddersyr kurs til din bedrift

I tillegg til annonserte arrangementer, tilbyr vi også bestillingskurs som kan skreddersys etter behov – der tema, tidspunkt, kursform (fysisk eller digitalt), varighet og sted kan tilpasses.

Nyttig å vite:

  • Våre kurs arrangeres både som fysiske klasseromskurs og nettkurs som du kan melde deg opp på.
  • Kursene er lagt opp på dag- og kveldstid, og varer fra 2 til 6 timer.
  • Kursene gir ikke studiepoeng.