AOF.no

Yrkesrettet utdanning

Utdanning og opplæring for deg som trenger mer kompetanse innen det yrket du har, eller som ønsker en introduksjon til et annet yrke.

You learn through asking

Bro AOF

Bro AOF driver kurs og kompetanseutvikling for ansatte i barnehage, SFO/AKS, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring, PPT og BUP, men vårt kurstilbud omfatter også mer generelle kurs innenfor veiledning, organisasjon og ledelse, arbeidsmiljø og likestilling.

Vi arrangerer kurs, konferanser og fagdager rundt om i hele landet, og våre kursholdere og veiledere har lang erfaring fra praksisfelt.

Vi kan tilpasse og skreddersy ulike program for kompetanseheving direkte til din barnehage, skole eller kommune.

Fagakademiet AOF

Fagakademiet AOF tilbyr praksisnær kompetanseutvikling til ansatte i kommunal og offentlig sektor, samt private tjenesteleverandører til offentlig sektor.

Våre kjerneområder er utdanninger, kurs og seminarer knyttet til følgende fagområder:

  • Helse og omsorg
  • Psykisk helse
  • Administrasjon, ledelse og lovverk
  • Barn og ungdom
  • Arbeidsliv, arbeidsmiljø og HMS
  • Fagutvikling
  • Lederutvikling for førstelinjeledere