AOF.no

Tegn-til-tale – kommunikasjon med tegn

Omgås du mennesker som har språk- eller kommunikasjonsutfordringer? Alle har rett til å bli sett, hørt og forstått ut ifra egne forutsetninger. Med tegn til tale skaper du et språkmiljø hvor alle føler seg verdsatt, respektert og inkludert.

Lære tegn-til-tale?

Jobber du i barnehage, SFO, skolen, eller omgås du andre som har behov for språkstøtte? Det er avgjørende å legge til rette for et godt språkmiljø for alle mennesker med språk- eller kommunikasjonsvansker.

Tegn-til-tale er en kommunikasjonsmetode der en bruker tegn med hendene, sammen med talen. Metoden brukes ved spesifikke språkutfordringer, nedsatt hørsel, eller når man ønsker å tilrettelegge for et godt språkmiljø for alle som har behov for det.

Kommunikasjonsformen er effektiv for språkutvikling, og er spesielt nyttig for barn med et annet morsmål som skal lære norsk, og for personer med Downs syndrom.