AOF.no

Tankekraft – livsmestring for unge

«Ungdommer i dag møter andre krav, de har andre krav til seg selv, og lever i et samfunn der vi som voksne ikke helt har klart å forberede dem på den virkeligheten som kommer»– Trygve A. Børve, psykolog og faglig leder for Tankekraft

Bli instruktør i Tankekraft!

Ungdom sliter i økende grad med psykiske vansker og høyt press, samtidig som de mangler gode verktøy for å håndtere det. Som følge av dette har livsmestring kommet inn på læreplanen.

Tankekraft er et program utviklet på oppdrag for Helsedirektoratet. Programmet er egnet for ansatte som jobber med elever i videregående skole og folkehøgskoler; pedagoger, PPT/OT, samt rådgiving/skolehelsetjeneste. Programmet kan påbegynnes i alle klassetrinn i videregående skole, og tilpasses de ulike studieretningene.

I løpet av to kursdager (med mulighet for senere fordypning), vil deltakerne få opplæring og sertifisering i selv å holde Tankekraft-kurs for ungdom. 

Trygve Børve og Jo Magne Ingul er foredragsholdere

Trygve Børve

Trygve Børve er en anerkjent og erfaren psykolog, kliniker, veileder og programutvikler og har utviklet program for voksne og ungdom som benyttes over hele landet innenfor belastningsmestring og nedstemthet.

Han underviser ved flere universiteter og høyskoler, og arbeider med kognitive metoder.

Jo Magne Ingul

Jo Magne Ingul er psykolog og anerkjent spesialist innen skolevegring og angstproblematikk. 

Han underviser ved flere universiteter og høyskoler og arbeider med kognitive metoder. 

Bestille kurs?

Ønsker du å bestille kurset til din egen skole eller bedrift, ta kontakt.

Øyvind_Tingstad

Øyvind Tingstad

Senior kompetanserådgiver

Les mer