AOF.no

Språk

Språkkurs for deg som er ny i Norge og vil lære norsk, eller for deg som trenger bedre norskkunnskaper for å stille sterkere i det norske arbeidsmarkedet. Våre yrkesrettede språkkurs gir deg spesifikk opplæring mot det yrket du har. I tillegg har vi kurs i andre språk.

brooke-cagle-g1Kr4Ozfoac-unsplash

FREE NORWEGIAN COURSES!

The Norwegian Language Training Scheme (Norskopplæringsordningen, formerly known as Klippekortordningen) is for people who need to learn more Norwegian, even if they have lived in Norway for a while and have attended courses in the past. It is a collaboration with the Directorate of Integration and Diversity (IMDi).

Target Group

The scheme is for adult immigrants with limited Norwegian skills who have used up their right to Norwegian language training or are not entitled to it under the terms of the Introduction Act or the Integration Act. If you have previously participated in training through Norskopplæringsordningen, but still need to learn more Norwegian, you can apply again.

Participants who can reach Norwegian level B1 or higher by taking this course will be given priority.

Be quick! The courses are free, and registration is ongoing. When the classes are full, enrolment in the class will not be possible. You can only register for one Norwegian course!

NYHET!

Norskopplæringsordningen

Norskopplæringsordningen (tidligere Klippekortordningen) er for deg som har behov for å lære mer norsk, selv om du har bodd i Norge lenge og har gått på kurs tidligere. Norskopplæringsordningen er et samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Målgruppe

Voksne innvandrere med begrensede norskferdigheter som har brukt opp sine rettigheter eller ikke har rett til norskopplæring etter introduksjonsloven eller integreringsloven. Om du tidligere har deltatt i opplæring gjennom Norskopplæringsordningen, men fortsatt trenger å lære mer norsk, kan du søke igjen.

Deltakere som har mulighet til å komme opp på norsk nivå B1 eller høyere ved å ta dette kurset vil bli prioritert.

Vær rask! Kursene er gratis, og påmelding er løpende. Når klassene er fulle vil påmelding til klassen ikke være mulig. Du kan kun melde deg opp til ett norskkurs!