AOF.no

Kommunal og offentlig sektor

Jobber du i offentlig sektor og ønsker å heve din kompetanse?
Vi har lang erfaring i opplæring til ansatte innenfor offentlig sektor, og tilbyr yrkesrettede kurs, konferanser og studier – for morgendagens ansatte og ledere.

Kommunal og offentlig sektor

Hvorfor velge oss?

Vi kan styrke din individuelle kompetanse eller bedriftens kollektive kompetanse. Vi tilbyr kompetanseutvikling til ansatte i kommunal og offentlig sektor, samt private tjenesteleverandører til offentlig sektor, og ønsker å være førstevalget som samarbeidspartner.

Våre kursholdere og veiledere har lang erfaring fra praksisfeltet, og vårt mål er at du som kursdeltaker eller kollegium skal sitte igjen med arbeidslivsrelevant og praksisnær kunnskap som umiddelbart kan tas i bruk på arbeidsplassen etter gjennomført kurs.

Vi samarbeider med eksterne fagskoler, høgskoler og universiteter.

Våre kjerneområder:

Helse og omsorg
Psykisk helse
Administrasjon
Ledelse og lovverk
Barn og ungdom
Arbeidsliv
Arbeidsmiljø og HMS
Fagutvikling
Lederutvikling for førstelinjeledere