AOF.no

Kompetanseheving for ansatte i barnehage, skole og SFO/AKS

Alle kurs kan bestilles direkte til din barnehage, skole, nettverk eller kommune, fysisk eller digitalt. Kursene kan tilpasses etter behov, til ulike målgrupper, på dagtid eller kveldstid.
Vi skreddersyr faglig innhold i samarbeid med våre kursholdere og dere, til alt fra enkeltkurs til kursrekker eller utviklingsprosjekter over tid, gjerne med praktiske øvingsoppgaver og veiledning mellom samlingene.

Barne-og ungdomsarbeider_fagbrev

Kursene skal være lærerike, praksisnære og matnyttige, og det er alltid refleksjonsoppgaver underveis. Målet er at alle deltakere skal få ny kunnskap og verktøy å ta med tilbake til egen arbeidshverdag.

Det faglige innholdet i kursene er til enhver tid oppdatert i henhold til gjeldende styringsdokumenter (rammeplan, læreplan), lovverk og politiske føringer. Deretter tar vi utgangspunkt i behov og forventninger dere har, og lager forslag til faglig innhold, kursform og tidsramme.

Våre kursholdere har solid teoretisk forankring og lang erfaring fra praksisfeltet, og de bidrar gjerne med kompetanseheving på planleggingsdager, personalmøter og lignende.

Digitale kurs holdes online. Det er mulig å komme med spørsmål og innspill underveis, via chat eller muntlig. Organiseringen velger dere selv, om deltakerne skal følge kurset alene eller sitte sammen i større eller mindre grupper.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om kompetanseheving – sammen kan vi finne frem til tema og form som passer for dere.

Vi arrangerer også åpne kurs du kan melde deg på, digitale kurs og fysiske klasseromskurs.

Fysiske kurs holdes i lokale i Oslo eller andre byer/steder i landet.
Digitale kurs holdes online, det er mulig å komme med spørsmål og innspill underveis, via chat eller muntlig.

Kursene har varighet fra 2-6 timer. Målgruppe kan være alle ansatte eller utvalgte stillingsgrupper.

Videreutdanning for barne- og ungdomsarbeidere:

Voksenrollen i et inkluderende miljø i barnehage og SFO

Dette er studiet for deg som ønsker å videreutvikle egen kompetanse innen barne- og ungdomsarbeid. Studiet gir deg muligheter til å delta i det faglige arbeidet på nye måter. Du får ny kunnskap og økt kompetanse i møte med hverdagens utfordringer i samspill med barna og i samarbeid med kolleger.

Studiet er et samarbeid mellom AOF Norge og Høgskulen på Vestlandet og består av 4 enkeltstående moduler som hver gir 15 studiepoeng. Se mer her

Ta kontakt med oss om du har spørsmål.

Liv_Odner

Liv Odner

Senior kompetanserådgiver

Barnehage, SFO/AKS

Elisabeth-Alm-Mjelstad

Elisabeth Alm Mjelstad

Senior Kompetanserådgiver