AOF.no

Fagskole Oppvekstfag

Jobber du med barn og unge?
Med en fagskoleutdanning i oppvekstfag kan du bygge videre på din yrkeskompetanse. Utdanningene er lagt opp på deltid, og kan kombineres med jobb. I tillegg er studiet lagt opp for praksis på egen arbeidsplass.

Endrede samfunnsforhold fører til store forandringer i oppvekstvilkårene til barn og unge i Norge. I oppvekstsektoren ser vi at endringene medfører økte og endrede behov for kompetanse. Det vil blant annet være behov for økt kompetanse i barn og unges psykiske helse, forståelse og kjennskap til ulike diagnoser, livssituasjoner, kulturelle ulikheter og mangfold, utenforskap, livsmestring, de aller yngste barna, forståelse for ungdoms ulike utfordringer i en sårbar livsfase, eller språklige utfordringer som vansker med talespråk hos barn og unge. Dette er noen av temaene våre studier tar for seg.

Med en fagskoleutdanning i oppvekstfag kan du bygge videre på din yrkeskompetanse, eller fordype deg i et helt nytt tema.
Studiene vi tilbyr:

  • Arbeid med de yngste barna i barnehagen, 2 år (60 stp)
  • Språklig og kulturelt mangfold i oppvekstsektoren, 2 år (60 stp)
  • Arbeid med ungdom, 2 år (60 stp)
  • Barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging, 2 år (60 stp)

Hvem passer utdanningen for?

Utdanningene i oppvekstfag er rettet mot fagarbeidere og andre yrkesgrupper i oppvekstsektoren som ønsker å bygge videre på egen kompetanse. Om du ikke har fagbrev, men kan vise til lang realkompetanse innen feltet, vil dette også kunne være interessant for deg.

Studiene passer for ansatte i barnehagen, SFO/AKS/skolen, fritidsklubber, samt andre som jobber med ulike tiltak for barn og unge. Vi har flere studier innen oppvekst for ulike aldersgrupper. Noen av studiene våre er rettet mot de aller yngste i barnehagen, mens andre er rettet mot ungdom/unge voksne i alderen 15-25.

Utdanningene er praksisnære og gir deg spisskompetanse innen visse emner. Utdanningene er lagt opp på deltid, og kan kombineres med jobb. I tillegg er studiet lagt opp for praksis på egen arbeidsplass.