AOF.no

Fagskole Oppvekstfag

Jobber du med barn og unge?
Med en fagskoleutdanning i oppvekstfag kan du bygge videre på din yrkeskompetanse. Utdanningene er lagt opp på deltid, og kan kombineres med jobb. I tillegg er studiet lagt opp for praksis på egen arbeidsplass.

Hvem passer utdanningen for?

Utdanningene i oppvekstfag er rettet mot fagarbeidere og andre yrkesgrupper i oppvekstsektoren som ønsker å bygge videre på egen kompetanse.

Studiene passer for ansatte i barnehagen, SFO/AKS/skolen, samt andre som jobber med ulike tiltak for barn og unge. Utdanningene er bygget på nasjonale studieplaner, og er basert på tilbakemeldinger om ønsket kompetanse, fra yrkessektoren og forbund.

I starten hadde vi utdanninger kun rettet mot barnehagesektoren. Etter klare tilbakemeldinger fra skolen, tilbyr vi nå også utdanninger til ansatte som jobber med ulike tiltak, spesielt rettet mot ungdom. Utdanningene gir deg spisskompetanse, og emnene og pensum i studiet er bygget rundt dette prinsippet.

Oppvekstfag - et barn stabler klosser