AOF.no

Fagskole Ledelse

Er du leder – eller skal du kvalifisere deg for lederansvar?

De siste årene har næringslivet vært preget av gjennomgripende omstillinger og posisjoneringer mot et turbulent og skiftende marked. Fagskoleutdanning i ledelse gir ansatte og ledere nyttige ledelsesverktøy som kreves for å mestre ulike krav til omstilling og lederoppgaver.

Hvem passer utdanningene for?

Utdanningene retter seg mot deg som har lederansvar og ønsker mer kompetanse i ledelse, eller for deg som ønsker å kvalifisere for lederansvar i fremtiden. Står du utenfor arbeidslivet, og aspirerer til stillinger hvor ledelse er et element, er også våre utdanninger aktuelle for deg.

Studiet er lagt opp på deltid, og kan kombineres med jobb. Utdanningen er praksisnær – du kan enkelt kombinere kursets innhold med det daglige utviklingsarbeidet i bedriften du arbeider i.