AOF.no

Fagskole Ledelse

Dette er utdanninger som er rettet inn mot eksisterende og kommende ledere.

Ledelse: De siste årene har næringslivet vært preget av gjennomgripende omstillinger og posisjoneringer mot et marked som preges av turbulente og raskt skiftende betingelser. Fagskoleutdanning innen ledelse gir ansatte og ledere praksisnær kunnskap og gode verktøy til å håndtere ulike krav til omstilling og ledelsesoppgaver.

Hvem passer utdanningene innen ledelse for?

Utdanningene innen ledelse er lagt opp på deltid. Dette gjør at du kan kombinere studiene med jobb. Utdanningen er praksisnær, slik at du lett kan kombinere kursets innhold med det daglige utviklingsarbeidet i bedriften du arbeider i. Utdanningen passer også for de som står utenfor arbeidslivet, men som aspirerer til stillinger hvor ledelse er et element.

Er du ikke leder, men ser for deg en karrierevei mot lederskap der du er i dag? Eller ønsker du å posisjonere deg for nye jobber som også inkluderer ledelse? Våre utdanninger gi deg en kunnskapen du trenger for å være en god leder, eller hjelpe deg på veien fra kollega til leder.