AOF.no

Fagskole Ledelse

Er du leder – eller skal du kvalifisere deg for lederansvar?

De siste årene har næringslivet vært preget av gjennomgripende omstillinger og posisjoneringer mot et marked som preges av turbulente og raskt skiftende betingelser. Fagskoleutdanning i ledelse gir ansatte og ledere nyttige ledelsesverktøy som kreves for å mestre ulike krav til omstilling og lederoppgaver.

Hvem passer utdanningene for?

Utdanningene retter seg mot deg som har lederansvar og ønsker mer kompetanse innen ledelse, eller for deg som ønsker å kvalifisere for lederansvar i fremtiden. Utdanningen passer også for deg som står utenfor arbeidslivet, og som aspirerer til stillinger hvor ledelse er et element.

Utdanningene er lagt opp på deltid, og kan kombineres med jobb. Utdanningen er praksisnær, slik at du lett kan kombinere kursets innhold med det daglige utviklingsarbeidet i bedriften du arbeider i.