AOF.no

Fagskole Helse, miljø og sikkerhet

Ønsker du å kvalifisere deg til jobber innenfor helse, miljø og sikkerhet? Vi har HMS-utdanningen som gjør deg konkurransedyktig på arbeidsmarkedet.

Hvem passer HMS-utdanningen for?

Fagskoleutdanningen retter seg mot deg som har – eller ønsker en yrkesrolle i HMS-faget.

Utviklingen i samfunnet og næringslivet medfører endringer og omstillinger på arbeidsplassen. Fokus på arbeidsmiljø dreier seg om mer enn forebygging av skader og iverksetting av sikkerhetstiltak. Utfordringer som konflikthåndtering, omorganisering, stress, og utbrenthet, er sentrale temaer i det moderne arbeidslivet. Ledelse, utvikling, kunnskap om regelverk og krav til systemer er andre.

Fagskoleutdanningen i helse, miljø og sikkerhet er praksisnær. Det du lærer på skolen i dag, skal du kunne anvende på jobb i morgen.