AOF.no

Fagskole Coaching og veiledning

Utøver du strukturert coaching og veiledning internt eller eksternt?
Coaching og veiledning er nyttig i alle yrker der veiledning inngår som en del av arbeidsoppgavene.

Hvem passer utdanningen for?

Utdanningen er lagt opp for deg som arbeider deltid, slik at den kan kombineres med jobb. Samtidig er utdanningen praksisnær slik at du lett kan kombinere kursets innhold med det daglige arbeidet i bedriften eller bransjen du arbeider i.

Utdanningene passer også for deg som står utenfor arbeidslivet, og aspirerer til stillinger hvor coaching og veiledning er et element.