AOF.no

Fagskole Coaching og veiledning

Dette er utdanninger som er rettet mot ansatte eller ledere som utøver strukturert coaching og veiledning internt eller eksternt.

Coaching og veiledning – for hvem?

Utdanningene for coaching og veiledning er lagt opp på deltid, slik at det kan kombineres med jobb, samtidig som utdanningen er praksisnært slik at du lett kan kombinere kursets innhold med det daglige arbeidet i bedriften eller bransjen du arbeider i.

Utdanningene passer også for de som står utenfor arbeidslivet, men som aspirerer til stillinger hvor coaching og veiledning er et element.