AOF.no

Slik søker du politiattest

Dersom du har fått tilbud om studieplass på en utdanning der det er krav om politiattest, skal politiattesten leveres til skolen 4 uker etter mottatt tilbud. På denne siden vil du finne informasjon om hvilken politiattest som kreves og hvordan du som student hos oss skal søke om dette.

Du må søke om politiattest umiddelbart etter at du har mottatt tilbud om studieplass hos oss. Det er fastsatt i kapittel 6 i opptaksforskrifta at det skal kreves politiattest til studier der studentene kommer i kontakt med pasienter, klienter, barnehagebarn, elever eller andre sårbare grupper som del av klinisk undervisning eller praksisopplæring.

Politiattest skal lastes opp i min side portalen. AOF behandler politiattester i henhold til GDPR krav i lovverk og vil ikke beholde politiattesten etter kontroll og godkjenning.

Du kan lese mer om hvordan du søker politiattest på 

Du vil trenge en bekreftelse på formål når du skal søke om politiattest og kan bruke tilbudsbrevet fra Fagskolen AOF Norge eller Fagskolen AOF Østfold til dette.

Type studieType attest
Studenter ved høyere utdanning eller høyere yrkesfaglig utdanning som kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisstudier.Barneomsorgsattest, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-9 første ledd og fagskoleloven § 27 første ledd, jf. politiregisterloven § 39 første ledd.
Studenter ved høyere utdanning eller høyere yrkesfaglig utdanning som skal ha praksisstudier eller klinisk undervisning i barnehage med krav om politiattest etter barnehageloven § 30. Barneomsorgsattest, jf. barnehageloven § 30 jf. politiregisterloven § 39 første ledd.
Skal ha praksisstudier eller klinisk undervisning i statlig eller privat spesialisthelsetjenester med krav om politiattest etter helsepersonelloven § 20 a første ledd.Politiregisterloven § 39 første ledd.
Studenter ved høyere utdanning eller høyere yrkesfaglig utdanning som skal ha praksisstudier eller klinisk undervisning i statlig eller privat spesialisthelsetjenester med krav om politiattest etter helsepersonelloven § 20 a andre ledd.Begrenset uttømmende og utvidet politiattest, jf. helsepersonelloven § 20 a andre ledd.
Studenter ved høyere utdanning eller høyere yrkesfaglig utdanning som skal ha praksisstudier eller klinisk undervisning i denBarneomsorgsattest, jf. barnevernloven § 6-10 første ledd, jf. politiregisterloven § 39 første ledd.
Studenter ved høyere utdanning eller høyere yrkesfaglig utdanning som skal ha praksisstudier eller klinisk undervisning i kommunale helse- og omsorgstjenester med krav om politiattest etter helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 første ledd.Begrenset.
Kommunen eller annen arbeidsgiver som yter tjenester etter loven her, skal ved tilbud om stilling eller oppdrag kreve fremlagt politiattest fra personer som skal yte slike tjenester.