AOF.no

FAGSKOLE

Torhild (52) studerte Rus og psykisk helsearbeid – ser mye mer enn før

I love spending quality time with my patients

Mer kunnskap hjalp Torhild å lettere oppfatte når pasientene ikke har det bra.

Torhild (52) jobber i hjemmetjenesten, som blant annet avlaster Psykisk helse utenfor arbeidstiden deres, hvor hun følger opp pasienter med psykiske lidelser og ruslidelser. Da hun studerte til å bli hjelpepleier for 30 år siden, lærte hun ikke mye om dette.

Det skulle hun få sjansen til da arbeidsgiveren spurte om noen ville søke videreutdanning ved Fagskolen AOF Norge, nærmere bestemt studiet Psykisk helsearbeid og rusarbeid. Det kunne Torhild definitivt tenke seg.

Med lønnet permisjon reiste hun til Seljord hver torsdag for å delta på forelesningene. Der ble hun kjent med 34 medstudenter fra forskjellige Telemarks-kommuner, og lærte om psykisk helsearbeid, psykologi, sosiologi, etikk, kommunikasjon, psykiske lidelser og rusmisbruk. Gjennom hele studiet ble det lagt vekt på å skrive oppgaver, hvor hun fikk anvende teori og lærte å bruke gode kilder.

Våren 2019 ble hun uteksaminert – og i dag er det en tryggere og mer kunnskapsrik Torhild som møter brukerne i Tokke kommune.

 

Har blitt bedre på kommunikasjon

Torhild forteller at hun fikk en liten tankevekker da hun innså hvor viktig kommunikasjonen faktisk er i møte med pasienter som har psykiske lidelser

– Jeg tror jeg skrev om det i hver eneste oppgave: Hvor viktig relasjonen er, og hvor mye du kan tyde både verbalt og non-verbalt. Jeg har blitt mye mer bevisst på hva pasienter viser gjennom kroppsspråket sitt, og ikke bare det de sier med ord, forteller hun.

Nå som hun er tryggere og har fått mer kunnskap, er hun ikke så redd for å snakke med pasienten når hun observerer uro, angst og flakkende blikk. Da spør hun om det egentlig går så bra som de sier, eller om det er noe de synes er vanskelig å snakke om. Hun merker at det er noe de aller fleste setter pris på. De fleste av oss liker jo å oppleve at vi blir sett.

Dersom det virkelig er ille, kjenner hun tegnene på forverring, og rapporterer symptomene videre til en lege eller annen overordnet som kan ta tak i det. Ved å være bevisst på tidlige symptomer, kan hun ofte bidra til å forebygge forverring og større plager for pasienten.

Føler hun har vokst en meter

Torhild ramser opp en hel mengde ting hun har lært i løpet av utdanningen: Hun kan kjenne igjen effektene av forskjellige rusmidler, har lært hva som faller inn under psykisk helsevern-loven, hvordan hun best formulerer seg i rapportskriving og ikke minst hvor viktig brukermedvirkning er.

– Jeg kan ikke få fullrost utdanningen nok; den har gitt meg veldig mye. Du må egentlig bare oppleve det. Jeg håper at alle som sitter på gjerdet bare kaster seg ut i det. Aldri i verden hadde jeg trodd utdanningen skulle holde det nivået den faktisk gjør. Jeg føler jeg har vokst en meter! skryter hun.

Så fort hun fikk vitnemålet gikk hun opp 20 000 kroner i lønn. Likevel er det ikke pengene som var det viktigste hun fikk igjen for det hele. Det er det tilbakemeldingene som er:

– Vi lærte veldig mye om aktiv lytting og å ta hensyn, og jeg får så gode tilbakemeldinger på det fra pasientene: «Du er så god å snakke med, og jeg forstår at du har peiling. Du skjønner hvordan jeg har det.»

Når du jobber med mennesker, er det få ting som er mer takknemlig å høre enn dét.