AOF.no

MEDLEM- OG TILLITSVALGTSKOLERING

Toppskolering i arbeidsrett: Ta tillitsvalgtrollen til et nytt nivå

Design uten navn (20) 1 (1)-min

Prøv Toppskolering i arbeidsrett: Med denne kompetansen vil du ofte kunne løse selv de mest krevende juridiske uenighetene på arbeidsplassen.

Til tross for at de færreste er tillitsvalgt på heltid, er det en rolle som krever mye kompetanse. Skal du lykkes som tillitsvalgt, trenger du kunnskap om mye forskjellig. Det kan være nyttig å vite noe om organisasjoner og makt, samarbeid, hvordan vi lærer, og ikke minst en del om arbeidsrett.

Er du bare ute etter å få en innføring i temaet, kan det holde med kurset Grunnleggende arbeidsrett. Men Studieforbundet AOF Norge tilbyr også høyere toppskolering for tillitsvalgte innen juridiske fag på Arbeidsrettslinja.

Hvis du ønsker å løfte tillitsvalgtarbeidet til et høyere nivå, anbefaler vi denne.

Fem 40-timers kurs i fri rekkefølge utgjør Toppskolering i arbeidsrett

Arbeidsrettslinja består av følgende ukelange kurs (40 timer), med forskjellig tema og innhold:

Med unntak av det obligatoriske første kurset, kan du ta de fire andre i hvilken rekkefølge du vil – eller bare dem du er mest interessert i.

Praktisk tilnærming og mengdetrening

Juss er et fag som innebærer mye lesing og teori, men Arbeidsrettslinja gir også en form for praktisk mengdetrening. Hvert kurs, med unntak av det første, inkluderer en case som du og de andre kursdeltakerne må løse gjennom det dere har lært.

Vi får også besøk fra LO-advokatene og Høyesterett, og du får besøke arbeidsretten. Det er et tettpakket og intensivt program, så forbered deg på en spennende men krevende uke per kurs.

Hvert kurs gir kursbevis, men du kan også gå videre og avlegge eksamen ved Universitetet i Oslo eller Universitetet i Bergen. Førstnevnte krever generell studiekompetanse, mens Bergen også tar inn studenter på grunnlag av realkompetanse. Vår erfaring er at det som regel går svært bra med deltakerne som går videre til eksamen, men du må forberede deg på en del lesing på egen tid.

Lær å velge dine konflikter med omhu

Tonje Kåsene er fagansvarlig ved Arbeidsrettslinja og understreker at eksamen er en mulighet, men ikke det essensielle ved Toppskolerings-kursene.

Målet er at tillitsvalgte skal bli så gode på å analysere de juridiske problemstillingene de har på arbeidsplassen sin, for så å velge om det er verdt å ta den konflikten eller ikke. Er den ikke verdt det for samarbeidets skyld, er dette også en måte å sørge for færre konflikter på.

Tonje Kåsene

Når en konflikt går til retten er det ofte et tegn på at ting har gått altfor langt. Det krever mye fra både medlemmer som er direkte involvert, og den tillitsvalgte som skal støtte dem.

– I aller største grad ønsker du jo å unngå at personer havner i et rettssystem som tar lang tid og er en stor påkjenning. Men i tilfellene hvor det er nødvendig, skal man ha en konstruktiv tillitsvalgt som er der hele veien dersom medlemmet ønsker det.

Tonje Kåsene

Da er det viktig å ha solid kunnskap i bunn.