Medlem og tillitsvalgt

AOF er LOs verktøy for utdanning av medlemmer og tillitsvalgte. Vi utdanner tillitsvalgte på alle nivåer på tvers av forbundsgrensene. Fra den første klubbleder til den den erfarne tillitsvalgte. AOF er stolt over dette oppdraget og denne rollen i norsk arbeids- og samfunnsliv. Dyktige og godt skolerte medlemmer og tillitsvalgte er nøkkelen til den norske og nordiske modellen for samfunnsbygging.

Passer for deg som

Deg som har gjort det modige og riktige valget å ta et verv i en lokal klubb eller en fagforening. Du trenger innsikt og kunnskap om arbeidslivets regler, og den tradisjonen norske tillitsvalgte har hatt i bygging av arbeids- og samfunnsliv. Tillitsvalgte på tusener av arbeidsplasser landet rundt er blant arbeidslivets viktigste ressurser. Samtidig er du med på å sikre et godt og anstendig arbeidsliv. Det hele kan starte med et kurs hos AOF.

 

Hvorfor bli tillitsvalgt?

Å bli tillitsvalgt er å ta på seg ansvar, det er å ønske å bidra til å sikre og forbedre de ansattes arbeidsvilkår, rettigheter og ikke minst lønn. De ansatte er den viktigste faktoren i verdiskaping på arbeidsplassen – og du som er tillitsvalgt jobber for at de skal få betalt for innsatsen.

 

Hvis du har gjennomført den grunnleggende utdanningen for tillitsvalgte, kan Toppskolering være det neste skrittet.