Teori til fagprøven

Yrkessjåførfaget - Fagbrev Sandvika

Kurs-id: 320080
Sted: Sandvika vgs
Timetall: 80
Kursstart Info: 09.01.2020 - 27.05.2020
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 08.01.2020
Pris: kr 21500 + materiell og eksamensavgift
Antall dager: 17
Kontaktperson: Oscar Lindø
E-post: oscar.lindo@aof.no
Telefon: 474 51 828
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Informasjon

Fagbrev i Yrkessjåførfaget er beregnet på deg som allerede jobber som sjåfør, og med førerkort klasse C eller D. Fagbrevet vil gi deg tverrfaglig yrkesforståelse som omfatter effektive, sikre, miljøvennlige og lønnsomme transporttjenester. 

Kurset passer for deg med 4 -5 års erfaring fra faget. For beregning av praksistid se følgende link: 

https://www.akershus.no/ansvarsomrader/opplering/opplering-i-bedrift/fagbrev-som-voksen/praksiskandidat/


HVORFOR FAGBREV SOM YRKESSJÅFØR?

Med fagbrev som yrkessjåfør vil du bli en ressurs både for eiere og de som bruker transportmidler med dine kunnskaper og kompetanse på å håndtere et mangfoldig og krevende trafikkbilde under skiftende vei- og føreforhold. 

Du vil også bli mer attraktiv for bransjen som trenger gode fagfolk med bred kompetanse på transportmidler og utstyr som brukes i bransjen.

Med økt kompetanse vil du arbeide mer effektivt og selvstendig, gjøre færre feil, ha større endringsevne og gjøre bedriften i stand til å tilpasse seg et stadig skiftende krav for å henge med i konkurransen, og dermed bli et kvalitetsstempel og en viktig investering for bedriften.


STUDIEPLAN FOR YRKESSJÅFØRFAGET

Utdanningen yrkessjåfør gjør deg kvalifisert til å avlegge eksamen (som privatist) i den teoretiske delen av fagprøven for yrkessjåførfaget, og tar for seg to hovedområder. (Les forøvrig hele studieplanen på udir)

Planlegging og drift: Hvordan en transportbedrift er organisert - Planlegging av transporttjenester i samsvar med kundens bestilling og bedriftens krav til lønnsomhet - Samhandling internt i bedriften og med kunder og eksterne samarbeidspartnere - Regelverk knyttet til sikre og miljøvennlige transporttjenester.

Transport: Sikker og effektiv lasting, lossing og forflytting av personer og  varer i samsvar med gjeldende regelverk - Miljøvennlig behandling av gods - Bruk av utstyr og transportmidler som kan forebygge skader på personer, gods og miljø - Enklere vedlikehold av utstyr og hjelpemidler knyttet til transportoppdrag - Bruk av manuelt og elektronisk verktøy til behandling av transportdokumenter, kommunikasjon og effektiv utføring av transportoppdrag.

Annen undervisning: Eksamenstrening er en viktig del av utdanningen.


DETTE FÅR DU HOS AOF 

Klasseromsundervisning: Dagen i klasserommet hos oss i AOF, består først og fremst av forelesning med en av våre mange dyktige veiledere med spisskompetanse på å undervise voksne. Du får også tilgang til vår nettbaserte læringsplattform. Det er også fokus på eksamenstrening. 

Undervisning på kvelden: Utdanningen er tilpasset voksne med forskjellige undervisningsmetoder. Det er undervisning 1 kveld i uken over to semester, og kan derfor fint kombineres med jobb.

Bygger på samme læreplan: All opplæring bygger på de samme læreplaner som brukes i offentlig videregående skole, men den er spesielt tilpasset voksne og tar utgangspunkt i de kunnskaper og erfaringer du allerede har.  


PRAKTISK INFORMASJON

Gjennomføring:
Kurset består av totalt 20 samlinger. Totalt 80 timer i klasserom. Kursdagen er fast onsdag kveld, med start kl.17. Samlingene holdes i Sandvika
Det er ikke kurs i påskeferieuken.

Eksamen:
Privatisteksamen i mai/juni 2020.
Oppmelding til eksamen gjøresfør 1.februar 2020.
All oppmelding til eksamen skal skje via internett: www.privatistweb.no

Den praktiske prøven: Du kan melde deg opp til den praktiske prøven når du har bestått den teoretiske eksamen, og kan dokumentere 5 års relevant praksis. Du melder deg opp elektronisk på fylkeskommunens hjemmeside. 

Eksamensavgift: Eksamensavgiften og avgift for praktisk prøve er ikke inkludert i prisen, og betales samtidig med at du melder deg opp til teoretisk eksamen eller praktisk prøve.

Finansiering: Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning.
En del fagforeninger gir stipend gjennom 
LOs Utdanningsfond. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

Utdanningen er godkjent for søknad om lån i Lånekassen. Les mer hos Lånekassen.

 

 

MELD DEG PÅ FREM TIL KURSSTART

Påmeldingene blir behandlet i den rekkefølgen de kommer inn. For å sikre deg en kursplass kan det være lurt å melde deg på så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg!

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: