Teori til fagprøven

Yrkessjåfør - Fagbrev

Kurs-id: 353262
Sted: Ålesund
Timetall: 80
Kursstart Info: mars/april 2022
Klokkeslett: 08:00 - 16:00
Påmeldingsfrist: 15.02.2022
Pris: kr 23 900,-. LO medlemmer kan søke om utdanningsstipend.
Kontaktperson: Sindre Muren Nakken
E-post: sindre.nakken@aof.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

NB! Vi gjør oppmerksom på at hele eller deler av undervisningen kan bli flyttet over i virtuelt klasserom, dersom nasjonale bestemmelser eller smittevernhensyn tilsier det. 

Kursets lærer og deltakere får da tilgang til et digitalt klasserom. I dette rommet vil man delta som om man var i det fysiske klasserommet og kan både se og høre de andre deltakerne. Alt skjer foran din egen PC, det betyr at du kan sitte hvor du vil i landet og følge undervisningen.

Har du praktisk erfaring fra arbeid som transportør innen vare-, anleggs-, bulk-, tank-, spesial- eller persontransport, men mangler formell kompetanse? Da kan fagbrev som yrkessjåfør være noe for deg!

Målgruppe
Kurset er tilrettelagt for voksne med praksis i faget. Det kreves ingen forkunnskaper for å melde seg på kurset, men vi anbefaler at man har minimum ett års relevant arbeidspraksis før man starter på teoriundervisningen.
 

Hovedområder i Vg3 yrkessjåførfaget er:

  • Planlegging og drift
    Hovedområdet omfatter organiseringen av en transportbedrift. Videre inngår planlegging av transporttjenester i samsvar med bestilling og bedriftens krav til lønnsomhet. Hovedområdet omfatter samhandling internt i bedriften, og med kunder og eksterne samarbeidspartnere. I hovedområdet inngår gjeldende regelverk knyttet til sikre og miljøvennlige transporttjenester.
  • Transport
    Hovedområdet omfatter sikker og effektiv lasting, lossing og transport av personer og varer i samsvar med gjeldende regelverk. Hovedområdet omfatter også kundebehandling og miljøvennlig behandling av gods. Hovedområdet omfatter valg og forskriftsmessig bruk av utstyr og transportmidler som kan forebygge skade på personer, gods og miljø. Det inngår enklere vedlikehold av utstyr og hjelpemidler knyttet til transportoppdrag. Hovedområdet omfatter bruk av manuelt og elektronisk verktøy til å behandle transportdokumenter, kommunikasjon og effektiv utføring av transportoppdrag.

Gjennomføring
Opplæringen er tilrettelagt for voksne som har allsidig praksis i faget. Undervisningen organiseres som tradisjonell klasseromsundervisning, men er sterkt knyttet til deltakernes praksiserfaring. Erfaringsutveksling og samspill mellom teori og praksis vektlegges. I siste halvdel av kursperioden vil deltakerne få mye øving i skriving av eksamensoppgaver.

Eksamen
Kurset avsluttes med en 5 timers skriftlig tverrfaglig eksamen, som dekker teorikravet til fagprøven. Eksamen avlegges som privatist hos Fylkeskommunen, og du er selv ansvarlig for å melde deg opp. All oppmelding til eksamen skal skje via https://privatist.inschool.visma.no/

Ved bestått eksamen og 5 års variert praksis fra yrket kan du melde deg opp til den praktiske fagprøven.

Finansiering
Studiet er godkjent av Lånekassen, og man kan derfor søke om lån og stipend.
Fagorganiserte kan i mange tilfeller få stipend fra sitt forbund. LO medlemmer kan lese mer og søke om stipend her: LO utdanningsfond.

Er du organisert i en annen fagforening, ta kontakt med din avdeling for å få mer informasjon.

Å få formalisert sin kompetanse er å investere i egen fremtid. Meld deg på - vi hjelper deg mot målet om å få fagbrev i Yrkessjåførfaget.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: