Teori til fagprøven

Yrkessjåfør - Fagbrev

Kurs-id: 253627
Sted: Heimdal videregående skole (NB! den gamle skolen)
Timetall: 80
Kursstart Info: 04.04.2019 - 28.11.2019
Klokkeslett: 17:00 - 20:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 21.150,-
Kontaktperson: Nina Novik
E-post: nina.novik@aof.no
Mobil: 96017950
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Fagbrev Yrkessjåførfag Trondheim

Har du praktisk erfaring fra transportbransjen, men mangler formell kompetanse? Da er fagbrev som Yrkessjåfør noe for deg!

Yrkessjåførfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen transport av personer og varer. Faget skal bidra til yrkeskompetanse som omfatter effektive, sikre, miljøvennlige og lønnsomme transporttjenester. Videre skal faget bidra til å utvikle yrkessjåfører som kan håndtere et mangfoldig og krevende trafikkbilde under skiftende vei- og føreforhold.

Opplæringen skal forberede og kvalifisere deltagerne teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener innen yrkessjåførfaget. 

Den bygger på læreplanene for Vg1 Service og samferdselVg2 Transport og logistikk og Vg3 Yrkessjåførfaget  (hovedfokus). Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne. De som selv ønsker det, kan melde seg opp til offentlig tverrfaglig eksamen i Vg3 yrkessjåførfaget og deretter til fagprøven. Praksis må godkjennes av den fylkeskommunale Fagopplæringen. Fullført opplæring med bestått resultat fører frem til fagbrev. Yrkestittel er yrkessjåfør .

Hovedområder i Vg3 Yrkessjåførfaget er:

Planlegging og drift:
Hovedområdet omfatter organiseringen av en transportbedrift. Videre inngår planlegging av transporttjenester i samsvar med bestilling og bedriftens krav til lønnsomhet. Hovedområdet omfatter samhandling internt i bedriften, og med kunder og eksterne samarbeidspartnere. I hovedområdet inngår gjeldende regelverk knyttet til sikre og miljøvennlige transporttjenester.

Transport:
Hovedområdet omfatter sikker og effektiv lasting, lossing og transport av personer og varer i samsvar med gjeldende regelverk. Hovedområdet omfatter også kundebehandling og miljøvennlig behandling av gods. Hovedområdet omfatter valg og forskriftsmessig bruk av utstyr og transportmidler som kan forebygge skade på personer, gods og miljø. Det inngår enklere vedlikehold av utstyr og hjelpemidler knyttet til transportoppdrag. Hovedområdet omfatter bruk av manuelt og elektronisk verktøy til å behandle transportdokumenter, kommunikasjon og effektiv utføring av transportoppdrag. 

Gjennomføring:
Som deltaker på vårt kurs får du god og tradisjonell klasseromsundervisning her i Trondheim. Vi har dyktige lærere som er vant til å jobbe med voksne og tilpasser innholdet i undervisningen i forhold til dette. I tillegg benytter vi læringsplattformen hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere eksamensoppgaver.

Kurset går en kveld i uken, og følger skolenes ferier.

Eksamen:
Privatisteksamen i desember 2019.
Frist for oppmelding til eksamen høsten 2019: 15. september 2019
All oppmelding til eksamen skal skje via internett: www.privatistweb.no

 

Finansiering og fakturering:
Du kan søke Trøndelag fylkeskommune/VIGO om dekning av kursavgiften dersom du er 25 år eller eldre, har 36 mnd praksis innen faget, og ikke har fullført 3 år videregående skole eller har tatt fagbrev. Ta kontakt med oss for å nærmere informasjon. Du kan søke på http://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo - Vi anbefaler at du søker i god tid før kursstart da de har noe behandlingstid. Om vi ikke mottar bekreftelse på at du har fått innvilget støtte innen 4 uker etter første kursdato, vil faktura bli utsendt i ditt navn.

Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger (eks Norsk Transportarbeiderforbund) gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond.  Fagforbundet og Handel og kontor   har egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon. Vi hjelper gjerne med søknaden. Andre LO-medlemmer kan søke om kr. 10.500 i stipend i LOs Utdanningsfond. 

 

Det blir utsendt faktura etter kursstart til avtalt fakturamottaker. Faktura sendes pr epost om du ikke påfører annet på kontrakten du får første kvelden.

Det kan avtales avbetalingsordning dersom du ønsker det. På kontrakten du får utdelt første kurskveld påfører du i så fall antall avdrag.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: