Teori til fagprøven

Videoundervisning Salgsfaget dagtid

Kurs-id: 351178
Sted: AOFs lokaler
Timetall: 60
Kursstart Info: 22.04.2020 - 25.11.2020
Klokkeslett: 11:00 - 14:00
Påmeldingsfrist: 22.04.2020
Pris: kr 17500+ materiell og eksamensavgift
Kontaktperson: Hilde Moshølen
E-post: hilde.mosholen@aof.no
Telefon: 24076070
Mobil: 91901460
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Informasjon

Er du kreativ og kan tenke deg å arbeide med salg og markedsføring? Eller har du lang erfaring fra salgsbransjen, men mangler formell kompetanse? Da er fagbrev som salgsmedarbeider det rette for deg!

Kurset vil bli gjennomført på nett med videooverføring. Undervisningen vil annen hver onsdag fra kl 11-14. Du logger deg på undervisningen ved å trykke på linken du får på mail fra AOF. Da vil du se læreren og de andre i klassen. Du kan kommunisere med lærer med lyd, eller ved å stille spørsmål i en chatt. Kurset følger skoleruten i Skien. Det vil være mulighet for et par samlinger mot slutten av kurset.

Image result for salgsfaget

Sentrale arbeidsområder for en salgsmedarbeider er: 

  • markedsstrategi, markedsføring og salgsarbeid
  • ulike salgsmetoder (telefonsalg, nettsalg, direktesalg, mersalg, gjenkjøp)
  • kommunikasjon og sosial samhandling
  • bruk av teknologiske hjelpemidler
  • inngående kunnskaper om bedriftens produkter   

 

Opplæringen skal forberede og kvalifisere deltagerne teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener innen salgsfaget. Salgsfaget er en komprimert utdanning for voksne. Den bygger på læreplanene for Vg1 Service og samferdselVg2 Salg, service og sikkerhet og Vg3 Salgsfaget (hovedfokus). Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne. De som selv ønsker det, kan melde seg opp til offentlig tverrfaglig eksamen i Vg3 salgsfaget og deretter til fagprøven. Praksis må godkjennes av den fylkeskommunale Fagopplæringen. Fullført opplæring med bestått resultat fører frem til fagbrev. Yrkestittel er salgsmedarbeider.

 

Hovedområder i Vg3 Salgsfaget er:

Salgsforberedelse: Hovedområdet omfatter det å samle inn, tolke og bruke informasjon knyttet til markedsføringen av produkter og tjenester. Hovedområdet omfatter lønnsomhetsvurderinger, prisfastsettelse og innkjøp. Videre dekker det tilrettelegging av arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk for internkontroll, helse, miljø og sikkerhet og bruk av IKT-systemer. 

Salg og oppfølging: Hovedområdet omfatter planlegging og gjennomføring av salg og mersalg av bedriftens produkter til ulike kundegrupper. Videre dekker det utøvelse av salgsfunksjonen i samsvar med bedriftens krav til service og lønnsomhet. I hovedområdet inngår penge- og dokumentbehandling, klage- og reklamasjonsbehandling og vurdering av salg og markedsføringsaktiviteter. 

 

For å kunne ta fagbrev må man kunne dokumentere minst 5 års erfaring i 80% stilling, eller 8700 timer i faget. For å kunne melde seg på kurset ca 6000 timer eller 3,5 år. 
 
Er du medlem i et forbund så kan søke om stipend. Ta kontakt med ditt forbund for mer informasjon. 
Medlem i et LO forbund? Ta kontakt med kompetanserådgiver AOF hilde.mosholen@aof.no
tlf 91 90 14 60
Vi kan også dele opp fakturaen for deg, og fordele utover i kurset.
 
 


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: