Teori til fagprøven

Vg3 Kjemiprosess - kveld - Haugesund - høst 2019

Kurs-id: 285555
Sted: AOF Haugaland Kurssenter
Timetall: 128
Kursstart Info: 02.10.2019 - 03.06.2020
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 24.200,-, ikke inkl. eks.avg og litteratur
Kontaktperson: Inger Johanne Bligaard
E-post: inger.johanne.bligaard@aofhaugaland.no
Telefon: 52 70 90 09
Mobil: 970 97 556
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Vg3 Kjemiprosess - kveld - Haugesund

Har du lang praktisk erfaring fra kjemisk prosessindustri, men mangler formell kompetanse? Da kan fagbrev som Fagoperatør i kjemisk prosessindustri være et rett velg for deg!

Praktiske opplysninger:

Endelig kursdato blir klargjort etter sommeren 2019

Undervisningen foregår 1 kveld i uken.
 

Finansieringsmuligheter:
Kurset er godkjent for å søke stipend og/eller lån i Statens Lånekasse for utdanning. Du søker på www.lanekassen.no. Du velger innlogging via "Høyere og annen utdanning".
Er du fagorganisert og har vært det i minst 12 måneder så kan du søke stipend gjennom fagforeningen din. Snakk med den tillitsvalgte i din bedrift for å få mer informasjon om det å søke stipend.

Eksamen

Faget avsluttes med skriftlig privatisteksamen i mai/ juni 2020.
Frist for oppmelding til eksamen våren er 1. februar.
All oppmelding til eksamen skal skje til Rogaland fylkeskommune via Privatistweb.

Informasjon:
En fagoperatør i kjemiprosessfaget skal kunne starte, stoppe og drifte et prosessanlegg og gjøre de vurderinger som trengs for å kjøre anlegget sikkert for mennesker, miljø, kvalitet og utstyr. Det arbeides med kjemikalier av forskjellige faregrader og aggregattilstander, ekstremt lave og høye temperaturer og trykk samt utstyr med store dimensjoner. Sentrale arbeidsområder er

  • sikker start, stopp og drift av produksjonsenheter og prosesser i henhold til instrukser og prosedyrer
  • arbeid med kjemikalier av forskjellige faregrader og aggregattilstander, ekstremt lave og høye temperaturer og trykk samt utstyr med store dimensjoner
  • arbeid med ovner med ekstremt høye temperaturer
  • bruk av tekniske flytskjemaer
  • overvåking og feilsøking av prosessutstyr og prosesser
  • klargjøring av prosessutstyr for vedlikehold og gjennomføring av forebyggende vedlikehold

 

Opplæringen skal forberede og kvalifisere deltagerne teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener innen kjemiprosessfaget. jemiprosessfaget er en komprimert utdanning spesielt tilpasset voksne. Opplæringen bygger på læreplanene for  Vg1 Teknikk og industriell produksjon, Vg 2 Kjemiprosess og Vg3 Kjemiprosessfaget (hovedfokus).  De som selv ønsker det, kan melde seg opp til offentlig tverrfaglig eksamen i Vg3 kjemiprosessfaget og deretter til fagprøven. Praksis må godkjennes av den fylkeskommunale Fagopplæringen. Fullført opplæring med bestått resultat fører frem til fagbrev. Yrkestittel er  Fagoperatør i kjemisk prosessindustri.

 

Hovedområder innen Vg3 Kjemiprosessfaget er: 

Produksjon og vedlikehold
Hovedområdet omfatter bruk av prosessutstyr og prosessdata i drift- og nødssituasjoner. Samhandling med kollegaer og andre faggrupper inngår også i hovedområdet. Videre omfatter det vedlikehold på anlegg og utstyr og klargjøring for arbeid på anlegget. Arbeid i tråd med gjeldende regelverk står sentralt.   
 
Produkt og produktflyt
Hovedområdet omfatter produksjonsflyt fra råstoff til ferdig produkt. Videre omfatter det virksomhetens organisering av verdiskapningen. Vurdering og rapportering av resultater inngår i hovedområdet. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid står sentralt.   
 
Dokumentasjon og kvalitet
Hovedområdet omfatter beregninger og bruk av tegninger, bilder, skjemaer, instrukser, prosedyrer og standarder. I hovedområdet inngår også faglige drøftinger. Videre omfatter det registrering og avviksrapportering.
 
 


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: