Teori til fagprøven

Vg3 Helsefagarbeider - Voss

Kurs-id: 337163
Sted: Voss
Timetall: 108
Kursstart Info: 15.09.20-25.09.20
Klokkeslett: 17:00 - 21.00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 23 600,- + kursmateriell og eksamensavgift
Antall dager: 27
Kontaktperson: Hege Verpe
E-post: hege.verpe@aof.no
Mobil: 94801982
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Påmeldinger før 01.07.2020 gir 1100 kr i rabatt!


Opplæringen går over ett år, én dag i uken (tirsdager) fra kl. 17.00-21.00 (tidspunktet kan tilpasses)

Forkunnskaper

Undervisningen er tilrettelagt for voksne med arbeidserfaring innen fagfeltet helsearbeid og som ønsker formell dokumentasjon på sin kunnskap og kompetanse ved å ta fagbrev. Vi anbefaler at du har minimum et halvt års praktisk erfaring fra fagområdet før du starter opplæringen.

Hovedområdene som inngår i utdanningen:

  • Helsefremmende arbeid
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Yrkesutøvelse

Organisering

Undervisningen organiseres som tradisjonell klasseromsundervisning én ettermiddag i uken. I tillegg til undervisningen fra lærer vil vi benytte læringsplattformen ACampus. Her vil det bli lagt ut viktig informasjon om opplæringen, fagstoff, undervisningsnotater, lenker til nyttige internettsider og oppgaver.  Deltakere, lærere og administrasjonen kan også kommunisere med hverandre via Acampus sitt eget chatteprogram.

Undervisningen er sterkt knyttet til deltakernes praksiserfaring. Erfaringsutveksling og samspillet mellom teori og praksis vektlegges. I siste halvdel av kursperioden vil deltakerne få mye øving i skriving av eksamensoppgaver.

Eksamen

Formålet med opplæringen er å forberede deg til den teoretiske eksamen som er ett av tre krav for å få fagbrev.

Opplæringen avsluttes med en 5 timers skriftlig tverrfaglig eksamen, som dekker teorikravet til fagprøven. Eksamen avlegges som privatist hos Vestland fylkeskommune i juni 2021. Oppmelding til eksamen gjøres på www.privatistweb.no.

Ved bestått eksamen i teoridelen til Helsearbeiderfaget og relevant og allsidig praksis er godkjent av Fagopplæringskontoret i Vestland, kan du melde seg opp til den praktiske fagprøven. gjennomføres.

Finansiering

LO-organiserte kan søke stipend. Du finner søkeskjema blant annet på disse nettsidene: Fagforbundet og  LOs Utdanningsfond .Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

Statens lånekasse for utdanning Faget er godkjent for lån i Lånekassen. Du søker på www.lanekassen.no ved bruk av MinID eller bankID, her finner du også veiledning og svar på spørsmål. Søknadsfrist er 15. november og 15. mars og vi anbefaler deg å søke så snart som mulig for å unngå lang ventetid.

Velg søknadsskjema for «Høyere/annen utdanning», der finner du AOF Vestlandet. Hak av for «Voksenopplæring – praksiskandidat».Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: