Teori til fagprøven

Vg3 Helsearbeiderfaget - dag - Sogndal 2020

Kurs-id: 348361
Sted: AOF Vestlandet - Bergen
Timetall: 150
Kursstart Info: 01.09.2020 - 26.05.2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 29 500,- + læremateriell og eksamensavgift
Antall dager: 4
Kontaktperson: Heidi Victoria Moss
E-post:
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Påmeldinger før 01.07.2020 gir 1400 kr i rabatt!


Opplæringen går over ett år, én dag i uken (tirsdager) fra kl. 17:00 – 21:00.

Forkunnskaper

Undervisningen er tilrettelagt for voksne med arbeidserfaring innen fagfeltet helsearbeid og som ønsker formell dokumentasjon på sin kunnskap og kompetanse ved å ta fagbrev. Vi anbefaler at du har minimum ca. et halvt års praktisk erfaring fra fagområdet før du starter opplæringen.

Hovedområdene som inngår i utdanningen:

  • Helsefremmende arbeid

  • Kommunikasjon og samhandling

  • Yrkesutøvelse

Organisering

Undervisningen organiseres som tradisjonell klasseromsundervisning én dag i uken. I tillegg til undervisningen fra lærer vil vi benytte læringsplattformen ACampus. Her vil det bli lagt ut viktig informasjon om opplæringen, fagstoff, undervisningsnotater, lenker til nyttige internettsider og oppgaver. Deltakere, lærere og administrasjonen kan også kommunisere med hverandre via Acampus sitt eget chatteprogram.

Undervisningen er sterkt knyttet til deltakernes praksiserfaring. Erfaringsutveksling og samspillet mellom teori og praksis vektlegges. I siste halvdel av kursperioden vil deltakerne få mye øving i skriving av eksamensoppgaver.
 

Eksamen

Formålet med opplæringen er å forberede deg til den teoretiske eksamen som er ett av tre krav for å få fagbrev.

Opplæringen avsluttes med en 5 timers skriftlig tverrfaglig eksamen, som dekker teorikravet til fagprøven. Eksamen avlegges som privatist hos Vestland fylkeskommune i desember 2020. Oppmelding til eksamen gjøres på www.privatistweb.no

Ved bestått eksamen i teoridelen til Helsearbeiderfaget og relevant og allsidig praksis er godkjent av Fagopplæringskontoret i Vestland fylke, kan du melde seg opp til den praktiske fagprøven. gjennomføres.

Finansiering

LO organiserte kan søke stipend Fagforbundet

Er du organisert i en annen fagforening eller har spørsmål, kontakt oss for nærmere informasjon om dine muligheter for stipend. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: