Teori til fagprøven

Vg3 Byggdrifterfaget -Bergen 2020

Kurs-id: 336420
Sted: AOF Vestlandet - Bergen
Timetall: 108
Kursstart Info: 22.09.2020 - 18.05.2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 23 600,- + kursmateriell og eksamensavgift
Kontaktperson: Espen Berntsen
E-post: espen.berntsen@aof.no
Telefon: 913 61 625
Mobil: 913 61 625
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Påmeldinger før 01.07.2020 gir 1100 kr i rabatt!

 

Informasjon

 

Opplæringen går over ett år, én kveld i uken (tirsdager) fra kl. 17.00 – 21.00.

NB! Undervisningen kan gjennomføres digitalt om nødvendig. Koronakrisen har gitt oss kompetanse på gjennomføring av undervisning uavhengig av fysisk tilstedeværelse i klasserommet 

Forkunnskaper

Undervisningen er tilrettelagt for voksne med arbeidserfaring innen drift og vedlikehold av anlegg og installasjoner og som ønsker formell dokumentasjon på sin kunnskap og kompetanse ved å ta fagbrev. Vi anbefaler at du har minimum ca. et halvt års praktisk erfaring fra fagområdet før du starter opplæringen.

Sentrale temaer i undervisningen:

  • Planlegging av driftsoppgaver og vedlikehold
  • Internkontrollsystemer
  • Helse, miljø og sikkerhet, miljøregnskap og miljøledelse
  • Prinsipper av styring og konstruksjon av ventilasjonsanlegg
  • Forståelse av vanninntrenging og dens konsekvenser
  • Lover og forskrifter for utførelse av byggearbeider
  • Sentrale driftsanlegg (systemforståelse og datakunnskap)
  • Byggetekniske tegninger, byggkropp, råbygg og planløsninger

Organisering

Undervisningen organiseres som tradisjonell klasseromsundervisning én ettermiddag i uken. I tillegg til undervisningen fra lærer vil vi benytte læringsplattformen ACampus. Her vil det bli lagt ut viktig informasjon om opplæringen, fagstoff, undervisningsnotater, lenker til nyttige internettsider og oppgaver.  Deltakere, lærere og administrasjonen kan også kommunisere med hverandre via Acampus sitt eget chatteprogram.

Undervisningen er sterkt knyttet til deltakernes praksiserfaring. Erfaringsutveksling og samspillet mellom teori og praksis vektlegges. I siste halvdel av kursperioden vil deltakerne få mye øving i skriving av eksamensoppgaver.

Eksamen

Formålet med opplæringen er å forberede deg til den teoretiske eksamen som er ett av tre krav for å få fagbrev.

Opplæringen avsluttes med en 5 timers skriftlig tverrfaglig eksamen, som dekker teorikravet til fagprøven. Eksamen avlegges som privatist hos Vestland fylkeskommune i november 2020. Oppmelding til eksamen gjøres på www.privatistweb.no.

Ved bestått eksamen i teoridelen til Helsearbeiderfaget og relevant og allsidig praksis er godkjent av Fagopplæringskontoret i Vestland, kan du melde seg opp til den praktiske fagprøven. gjennomføres.

Finansiering

LO organiserte kan søke stipend. Du finner søkeskjema blant annet på disse nettsidene: Fagforbundet og  LOs Utdanningsfond. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon. 

Statens lånekasse for utdanning
Faget er godkjent for lån i Lånekassen. Du søker ved bruk av MinID eller bankID. Her finner du også veiledning og svar på spørsmål.

Søknadsfrist er henholdsvis 15. november og 15. mars. Vi anbefaler deg å søke så snart som mulig for å unngå lang ventetid. Velg søknadsskjema for «Høyere/annen utdanning». Der finner du AOF Vestlandet. Hak av for «Voksenopplæring – praksiskandidat».

Ved spørsmål må du kontakte Lånekassen direkte på tlf. 21 49 60 00 eller på e-post(etter at du har logget deg inn).

 

 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: