Teori til fagprøven

Vg3 Byggdrifterfaget - kveld - Haugesund - høst 2019

Kurs-id: 246093
Sted: AOF Haugaland Kurssenter
Timetall: 120
Kursstart Info: 08.10.2019 - 09.06.2020
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 22.500,- eksl. matr. og eksamensavgift.
Kontaktperson: Inger Johanne Bligaard
E-post: inger.johanne.bligaard@aofhaugaland.no
Telefon: 52 70 90 09
Mobil: 970 97 556
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Byggdrifterfaget - Teori til Fagbrev - kveld - Haugesund

Kunne du tenke deg å ta fagbrev som byggdrifter?
Har du lang praksis som vaktmester eller i tilknytning til drift og vedlikehold av bygg?  
Ønsker du å friske opp kunnskapen din på området ?

Byggdrifterfaget er et nytt lærefag fra 2014 og det er stort behov for voksne med fagbrev på området.

Byggdrifter arbeider med drift og vedlikehold av bygninger og anlegg. I moderne tid er bygningene så komplekse og sammensatte, med mange systemer integrert i hverandre, at det kreves fagfolk med spisskompetanse for å ivareta dette arbeidet.

En byggdrifter skal drive et bygg optimalt i forhold til brukeres og eieres interesse. Byggdrifter vil være en ressurs for brukere av bygningen med kunnskaper om sunn bedrift, HMS arbeidet, miljø og energiøkonomisering. Gode ferdigheter innen service og kommunikasjon vil være sentrale egenskaper hos en byggdrifter.

Forkunnskaper:
Kurset er tilrettelagt for voksne med lang og allsidig praksis i faget. Vi anbefaler at du minimum har 1 års praktisk erfaring i faget før du starter her.

Gjennomføring:
Deltakerne på kurset får god og tradisjonell klasseromsundervisning. Vi har en dyktig lærerstab som er vant til å jobbe med voksne og tilpasser innholdet i undervisningen i forhold til dette. I tillegg benytter vi læringsplatformen It`s learning hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden.

Kurset går over ett år, én til to kvelder i uken.

Eksamen:
All oppmelding til eksamen skal skje via internett: www.privatistweb.no

Finansiering:
Kurset er godkjent for lån i lånekassen. www.lanekassen.no. Du trenger MinID for å søke.

Kurset er gratis for voksne med rett til videregående opplæring. Ta kontakt med oss for å høre om du har en slik rett. Du kan søke om retten på www.vigo.no. Du trenger MinID for å søke.

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Du kan også søke Fagforbundet  eller Handel og kontor. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon. Vi hjelper gjerne med søknaden.

Vg2/Vg3 Byggdrifterfaget er en komprimert utdanning for voksne. Den bygger på læreplanene for Vg1 Bygg og anleggsteknikk og Vg2/Vg3 Byggdrifterfaget (hovedfokus). Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne. læreplanene finner du her; www.udir.no/Lareplaner/Finn-lareplan/

Har du lang praksis som vaktmester eller i tilknytning til drift og vedlikehold av bygg?  
Bli blant de første i landet som får fagbrev som byggdrifter?
Da må du melde deg på kurset nå og starte din vei mot fagbrev!Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: