Teori til fagprøven

Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget K24 - kveld - Haugesund - 2021-22

Kurs-id: 368592
Sted: AOF Kurssenter
Timetall: 120
Kursstart Info: 22.09.2021 - 01.06.2022
Klokkeslett: 17.00 - 21.00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 29 500,- (ekskl. materiell og eksamensavgift) NB: Prisjustering forekommer høsten 2020!
Kontaktperson: Anne Tove Bjørgen Hammer
E-post: anne.tove.hammer@aofvestlandet.no
Telefon: 52 70 89 95
Mobil: 412 08 062
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Utdanningen dekker teorien til fagprøven i Barne- og ungdomsarbeiderfaget


Kurset går over ett skoleår. Teoriundervisningen foregår én til to kvelder i uken (mandager og onsdager) fra kl. 17.00 – 21.00.


Forkunnskaper

Kurset er tilrettelagt for voksne med praksis i faget. Vi anbefaler at du har minimum ca. et halvt års praktisk erfaring i faget før du starter på kurset.

Har du liten/ingen praksis fra før, er det mulig å bestille praksis i regi av AOF Haugaland. Da ordner vi praksisplass for deg, og du får oppfølging i løpet av skoleåret. Praksisen er delt opp i 2 perioder, og vi legger opp til 2 praksisdager i uken. Praksisen er ulønnet, og man jobber fulle dager.

Ønsker du å bestille vår praksispakke, skriver du «Ønsker praksis» i kommentarfeltet på påmeldingsskjemaet.

Tilleggspris for praksis: 9.900,- (tot. kurspris blir da 39.400,-)


Vi opplyser om at vi tilbyr samme utdanning også på dagtid.


Finansiering

Statens lånekasse for utdanning
Utdanningen er godkjent for lån i Lånekassen. Du søker ved bruk av MinID eller bankID. Her finner du også veiledning og svar på spørsmål.

Søknadsfrist er henholdsvis 15. november og 15. mars. Vi anbefaler å søke så snart som mulig for å unngå lang ventetid. Velg søknadsskjema for «Høyere/annen utdanning». Der finner du AOF Haugaland. Hak av for «Voksenopplæring – praksiskandidat».

Ved spørsmål anbefaler vi deg å kontakte Lånekassen direkte på tlf. 21 49 60 00 eller e-post (etter at du har logget deg inn).

Fagorganisert?
LO-organiserte kan søke stipend. Du finner søknadsskjema blant annet på disse nettstedene: LO utdanningsfond, Fagforbundet, Handel og Kontor.

Er du organisert i en annen fagforening, ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

 

Programfag som inngår i utdanningen:

  • Helsefremmende arbeid
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Yrkesutøvelse

 
Gjennomføring

Deltakerne på kurset får god og tradisjonell klasseromsundervisning. I tillegg brukes læringsplattformen Moodle hvor lærestoff, oppgaver, nettsider og annen viktig informasjon blir presentert.

 

Eksamen

Faget avsluttes med skriftlig privatisteksamen i mai/juni. Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar.

All oppmelding til eksamen skal skje til Rogaland fylkeskommune via Privatistweb.I videoklippet møter du Anne Tove som er ansvarlig for kurs innen helse og oppvekst, og to av våre tidligere deltakere:
 
 


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: