Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget -lyd-bilde- Bergen

Kurs-id: 336238

Pris: 22 500,- + kursmateriell og eksamensavgift kr

Internett/Skype , Bergen
Kursstart Info: 03.03.2020 - 17.11.2020
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Kontaktperson: Heidi Victoria Moss
E-post: