Vei og anleggsfaget virtuelt klasserom - fagbrev

Kurs-id: 352634

Pris: 21500 kr

AOF Telemark og Vestfold , Skien
Kursstart Info: 22.04.2021 - 11.11.2021
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 15.04.2021
Kontaktperson: Monica Hegglid Berthelsen
E-post: monica.hegglid.berhelsen@aof.no