Teori til fagprøven

Vei- og anleggsfaget Tromsø

Kurs-id: 332115
Sted: AOF Tromsø
Timetall: 80
Kursstart Info: November 2019
Klokkeslett:
Påmeldingsfrist: 10.11.2019
Pris: kr 21500
Kontaktperson: Malin Hallem
E-post: malin.hallem@aof.no
Mobil: 942 81 777
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Vei- og anleggsfaget har veiarbeid, grunnarbeid og arbeid med kommunaltekniske anlegg som sentrale arbeidsområder.

Faget skal sikre samfunnets behov for vedlikehold og utbygging av infrastrukturen. Anleggsbransjen er i stadig utvikling, med nye maskiner, utstyr og arbeidsmetoder. Arbeidsoppgavene må ofte utføres i vanskelig terreng, og det er derfor viktig å ta vare på sikkerheten, både for seg selv og for andre. Anleggsarbeideren håndterer kostbare maskiner, og driftsstans kan få store konsekvenser.

Opplæringen skal medvirke til å gi kompetanse på anleggs- og grunnarbeid knytt til bygging, drift og vedlikehold av veier.

Opplæringen legger vekt på bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr. Vegbygging fører til store inngrep i naturen og miljøet, og opplæringen skal fremme en bevisst holdning til miljø- og ressursspørsmål. Opplæringen skal fremme gode arbeidsvaner i samarbeid med kolleger og andre yrkesutøvere, og skal sikre gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Kurset går over 80 undervisningstimer med undervisning en helg i måneden fra november 2019 til mai 2020.

Veien til fagbrev i vei- og anleggsfaget:
 
  1. Teorikurs hos AOF Nord. Gjennom tett dialog og oppfølging med veileder, skal du som deltaker få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen.  Du trenger ingen formell kompetanse for å ta kurset.
  2. Du må ta en teoretisk eksamen gjennom din fylkeskommune. Eksamen avlegges som privatist hos fylkeskommunen.  Oppmelding for vårsemesteret er 15. januar- 1. februar. Oppmelding på www.privatistweb.no
  3. Du må ha fem år med variert praksis fra fagområdet. Det er fylkeskommunen som godkjenner denne praksisen. 
  4. Du må ta en praktisk fagprøve hos fylkeskommunen. For å ta denne prøven må du ha bestått teoriprøven og fått praksiserfaringen din godkjent hos fylkeskommunen. 
 
Eksamen:
 
Kurset avsluttes med en 5- timers skriftlig tverrfaglig eksamen. Eksamen avlegges som privatist hos Troms Fylkeskommune 4. juni 2020. Bestått eksamen dekker teorikravet til fagprøven. Du må selv melde deg opp som privatist.
 
Ved bestått eksamen og 5 års variert praksis fra yrket kan du avlegge den praktiske fagprøven.
 
 

Finansiering:

Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Du kan også søke Fagforbundet  eller Handel og kontor. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon. Vi hjelper gjerne med søknaden.

Utdanningen er godkjent for søknad om lån og stipend i Lånekassen. Du må levere bekreftelse fra AOF før du kan søke om lån og stipend. Les mer hos Lånekassen
 

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er vei- og anleggsarbeider.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: