Teori til fagprøven

Vei- og anleggsfaget - Fagbrev

Kurs-id: 366886
Sted: Fredrikstad
Timetall: 120
Kursstart Info: 20.04.2021 - 30.11.2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 20.04.2021
Pris: kr 25900
Kontaktperson: Betty Andresen
E-post: betty.andresen@aof.no
Telefon: 69 13 04 10
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Teori til fagprøven kurs i vei- og anleggsfaget er beregnet på deg som allerede jobber med veiarbeid, grunnarbeid og arbeid med kommunaltekniske anlegg. Med fagbrev får du tverrfaglig yrkeskompetanse på å sikre samfunnets behov for vedlikehold og utbygging av infrastrukturen. 

HVORFOR FAGBREV I VEI- OG ANLEGGSFAGET

At ansatte har fagbrev styrker bedriftens mulighet til å vinne anbud. At bedriften vinner anbudskonkurranser og får inn jobber er igjen viktig for å sikre arbeidsplasser. Med fagbrev vil du være en viktig bidragsyter inn i dette arbeidet. 

STUDIEPLAN FOR VEI- OG ANLEGGSFAGET

Teorien til fagprøven kurs i vei- og anleggsfaget skal gjøre deg kvalifisert til å avlegge eksamen (som privatist) i den teoretiske delen av fagprøven, og tar for seg fire hovedområder. (Les forøvrig hele studieplanen på udir.) 

Planlegging, stikking og oppmålingHovudområdet handlar om arbeidsvarsling og sikring av byggjeplass og anleggsområde. Det omfattar også bruk av digitale måleverktøy til stikking og oppmåling. Det omfattar vidare planlegging av arbeidet i samsvar med teikningar og beskrivingar. Kontroll av underlaget og sikring av fastmerke og utmålte punkt høyrer med.

Bygging og vedlikehald: Hovudområdet handlar om oppbygging av vegar, tomter og kommunaltekniske anlegg. Det omfattar også enkle betongarbeid og grunnarbeid i samband med oppbygging av vegar og byggjefundament. Det omfattar grøftearbeid med legging og sikring av leidningsnett etter gjeldande regelverk og med preaksepterte løysingar. Vedlikehald av vegar, grøfter, sluk og stikkrenner står sentralt. Hovudområdet omfattar også planlegging og dokumentasjon. Gjeldande regelverk for helse, miljø og tryggleik står sentralt.

Maskiner og utstyr: Hovudområdet handlar om bruk av maskiner og utstyr i samsvar med gjeldande regelverk og sertifiseringskrav for bruk av masseflyttingsmaskiner. Det omfattar også om vedlikehald av maskiner og utstyr.

Bransjelære: Hovudområdet handlar om ulike typar materiale og produksjonsutstyr. Det omfattar også ulike typar vegar og anlegg, faghistorie og kva plass faget har i samfunnet. Hovudområdet omfattar vidare etiske retningslinjer i faget og helse, miljø og tryggleik.

DETTE FÅR DU SOM DELTAKER HOS AOF 

Klasseromsundervisning: Dagen i klasserommet hos oss i AOF, består først og fremst av forelesning med en av våre mange dyktige veiledere med spisskompetanse på å undervise voksne. Du får også tilgang til vår nettbaserte læringsplattform. En undervisningstime er 45 minutter. I fag hvor det er nødvendig, blir det satt av tid til løsning av oppgaver. Det er også fokus på eksamenstrening. 

Undervisning på kvelden: Fagbrev-kurset er tilpasset voksne med forskjellige undervisningsmetoder. Det er undervisning 1 til 2 kvelder i uken over to semester, og kan derfor fint kombineres med jobb.

Bygger på samme lærerplan: All opplæring bygger på de samme læreplaner som brukes i offentlig videregående skole, men den er spesielt tilpasset voksne og tar utgangspunkt i de kunnskaper og erfaringer du allerede har. 

Gratis rådgivning: Hos oss få gratis rådgiving før du starter, hvis du ønsker det. Du velger selv om du vil avtale personlig møte, eller om du vil ha rådgiving på telefon. Du kan når som helst få videre veiledning med en av våre kompetanserådgivere underveis i skoleåret. Dette er selvfølgelig også inkludert i prisen når du tar fag hos oss. 

PRAKTISK INFORMASJON

Meld deg opp til teoretisk eksamen: Du melder deg selv opp til den teoretiske prøven via internett på Privatistweb. Fristen for oppmelding til eksamen på høsten er 15. september. For våren er fristen 1. februar. 

Meld deg opp til den praktiske prøven: Du kan melde deg opp til den praktiske prøven når du har bestått den teoretiske eksamen, og kan dokumentere 5- års relevant praksis. Du melder deg opp elektronisk på Viken fylkeskommunes hjemmeside. 

Eksamensavgift: Eksamensavgiften og avgift for praktisk prøve er ikke inkludert i prisen, og betales samtidig mad at du melder deg opp til teoretisk eksamen eller praktisk prøve.

Finansiering: Fagbrev-kurset er godkjent for søknad om lån og stipend i Lånekassen. Søknaden finner du: https://ny.lanekassen.no/nb-NO/stipend-og-lan/norge/videregaende-skole/voksenopplaring-i-videregaende-skole/soknad-for-voksenopplaring-pa-videregaende/ 
Du må ha levert deltakerkontrakt til AOF før du kan søke om lån og stipend. Er du medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. Enkelte forbund har egne stipendordninger. Vi anbefaler at du kontakter ditt forbund for hvilke ordninger de tilbyr. 

Mulighet for avdragsfaktura: AOF tilbyr deltakere som ikke mottar lån fra Lånekassen mulighet for avdragsfaktura. 

Mulighet for gratis fagbrev-kurs: Har du jobbet minimum 4 år i 100 % stilling med vei og anlegg og har folkeregistrert adresse i Østfold kan du søke om å få fagkurset finansiert.

Fagbrev på jobb: Er for deg som har tegnet kontrakt om "Fagbrev på jobb" og som må avlegge og bestå skriftlig sentralt gitt eksamen i faget på Vg3 nivå før oppmelding til den praktiske prøven (fagprøven) kan skje. 

MELD DEG PÅ FREM TIL KURSSTART

Påmeldingene blir behandlet i den rekkefølgen de kommer inn. For å sikre deg en studieplass kan det være lurt å melde deg på så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg!

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: