Teori til fagprøven

Vaskerifaget - Fagbrev

Kurs-id: 301147
Sted: Kulturtorget Mysen
Timetall: 120
Kursstart Info: 08.10.2019 - 09.06.2020
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 21900
Kontaktperson: Jan-Erik Kristiansen
E-post: jan-erik.kristiansen@aof.no
Telefon: 69 13 04 10
Mobil: 975 19 345
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Fagbrev i vaskerifaget er beregnet på deg som jobber i vaskeribransjen og utfører renhold og vedlikehold av alle typer tekstiler.  Fagbrevet vil gi deg kunnskap om alle prosesser fra mottakshåndtering, vask og etterbehandling til sluttkontroll og utlevering.

 

HVORFOR FAGBREV I VASKERIFAGET?   

Med fagbrev i vaskerifaget vil du bli en ressurs for arbeidsgiver, med dine kunnskaper og kompetanse til å redusere risikoen for spredning av smitte og forlenge tekstilers levetid ved i størst mulig grad å opprettholde deres bruksegenskaper og utseende.

Med økt kompetanse vil du arbeide mer effektivt og selvstendig, gjøre færre feil og ha større endringsevne som er med på å gjøre bedriften i stand til å tilpasse seg et stadig skiftende krav til helse, miljø og sikkerhet. Du blir derfor en investering for bedriften. 

 

STUDIEPLAN FOR VASKERIFAGET 

Utdanningen i vaskerifaget gjør deg kvalifisert til å avlegge eksamen som privatist i den teoretiske delen av fagprøven for vaskerifaget. (Les hele studieplanen på udir) undervisningen tar for seg følgende hovedområder:

Mottakshåndtering: Hovedområdet omfatter mottakslogistikk, sortering og klargjøring for produksjon. Smitterisiko og hygieneregler ved mottak og sortering inngår i hovedområdet.

 

Vask: Hovedområdet omfatter innstilling og overvåking av prosesser i vaskerimaskiner. Oppbygging av vaskeresepter og valg av vaske- og tørkemetoder inngår i hovedområdet. Helse, miljø og sikkerhet, smitterisiko og hygieneregler står sentralt i hovedområdet.  

 

Etterbehandling: Hovedområdet omfatter innstilling og overvåking av maskinprosesser knyttet til etterbehandling. Videre inngår krav til produksjonsflyt og produktivitet, risikovurderinger og forebyggende sikkerhetstiltak. 

 

Sluttkontroll og utlevering:

Hovedområdet omfatter kvalitetskontroll av produkter. Videre dekker det pakking og utlevering av tekstilleveranser, og avviksbehandling. Ordre- og faktureringsrutiner inngår også. 

 

DETTE FÅR DU SOM DELTAKER HOS AOF  

Klasseromsundervisning: Dagen i klasserommet hos oss i AOF, består først og fremst av forelesning med en av våre mange dyktige veiledere med spisskompetanse på å undervise voksne. Du får også tilgang til vår nettbaserte læringsplattform. En undervisningstime er 45 minutter. I fag hvor det er nødvendig, blir det satt av tid til løsning av oppgaver. Det er også fokus på eksamenstrening. 

Undervisning på kvelden: Utdanningen er tilpasset voksne med forskjellige undervisningsmetoder. Det er undervisning 1 til 2 kvelder i uken over to semester, og kan derfor fint kombineres med jobb. 

Bygger på samme lærerplan: All opplæring bygger på de samme læreplaner som brukes i offentlig videregående skole, men den er spesielt tilpasset voksne og tar utgangspunkt i de kunnskaper og erfaringer du allerede har. 

Gratis rådgivning: Hos oss få gratis rådgiving før du starter, hvis du ønsker det. Du velger selv om du vil avtale personlig møte, eller om du vil ha rådgiving på telefon. Du kan når som helst få videre veiledning med en av våre kompetanserådgivere underveis i skoleåret. Dette er selvfølgelig også inkludert i prisen når du tar fag hos oss.   

 

PRAKTISK INFORMASJON  

Meld deg opp til teoretisk eksamen: Du melder deg selv opp til den teoretiske prøven via internett på Privatistweb. Fristen for oppmelding til eksamen på høsten er 15. september. For våren er fristen 1. februar. 

Meld deg opp til den praktiske prøven: Du kan melde deg opp til den praktiske prøven når du har bestått den teoretiske eksamen, og kan dokumentere 5- års relevant praksis. 

Du melder deg opp elektronisk på Østfold fylkeskommunes hjemmeside. 

Eksamensavgift: Eksamensavgiften og avgift for praktisk prøve er ikke inkludert i prisen, og betales samtidig mad at du melder deg opp til teoretisk eksamen eller praktisk prøve. 

Finansiering: Utdanningen er godkjent for søknad om lån og stipend i Lånekassen. Søknaden finner du på http://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Hoyere-utdanning/

Du må ha levert deltakerkontrakt til AOF før du kan søke om lån og stipend.

Er du medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. Enkelte forbund har egne stipendordninger. Vi anbefaler at du kontakter ditt forbund for hvilke ordninger de tilbyr.  

Mulighet for finansiering: Har du jobbet minimum 4 år i 100 % stilling med vaskerifaget og har folkeregistrert adresse i Østfold kan du søke om å få utdanningen finansiert.

Mulighet for avdragsfaktura: AOF tilbyr deltakere som ikke mottar lån fra Lånekassen mulighet for avdragsfaktura.   

 

MELD DEG PÅ FREM TIL STUDIESTART 

Påmeldingene blir behandlet i den rekkefølgen de kommer inn. For å sikre deg en kursplass kan det være lurt å melde deg på så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg!Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: