Teori til fagprøven

Tømrerfaget

Kurs-id: 299485
Sted: Drammen videregående skole
Timetall: 120
Kursstart Info: 25.03.2019 - 19.11.2019
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 11.03.2019
Pris: kr 27400+ materiell
Kontaktperson: Linda Emberland
E-post: linda.emberland@aof.no
Mobil: 94859745
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Har du lang erfaring som tømrer? Hvorfor ikke ta svennebrev?
Tømrerfaget er en komprimert utdanning spesielt tilpasset voksne. 

 

STUDIEPLAN FOR TØMRERFAGET

Kurset gjør deg kvalifisert til å avlegge eksamen (som privatist) i den teoretiske delen av fagprøven for tømrerfaget, og tar for seg to hovedområder. (Les forøvrig hele studieplanen på udir.no)

 

Tømrerfaget er en komprimert opplæring spesielt tilpasset voksne som har erfaringen fra yrket, men som mangler nødvendig teoretisk bakgrunn. Deltagerne skal gjennom opplæringen forberede og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener innen tømrerfaget. Opplæringen bygger på Vg1 Bygg- og anleggsteknikkVg2 Byggteknikk og Vg3 Tømrerfaget(hovedfokus).

 

Hovedområder innen Vg3 tømrerfaget er:

Produksjon
Hovedområdet handler om oppsetting av nye bygg med bruk av ulike typer materiale. Det omfatter også rehabilitering og vedlikehold av eksisterende bygninger. Byggeskikker og sikring av estetiske og kulturelle verdier står sentralt. Hovedområdet omfatter bruk av verktøy og maskiner, bruk av preaksepterte løsninger og kvalitetssystem, tegninger og beskrivinger og gjeldende regelverk. Planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av arbeid hører med. Hovedområdet dekker også kjeldesortering, avfallshåndtering og helse, miljø og sikkerhet.
 
Bransjelære
Hovedområdet handler om ulike typer materialer og bruksområda deres. Bruk av beskrivinger, tegninger og dokumentasjon inngår. Prinsipp for oppgradering av eldre bygninger og bygningsfysikk hører med. Dessuten inngår faghistorie, hvilken plass faget har i samfunnet, og etiske retningslinjer.


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: