Teori til fagprøven

Tømrerfaget, virtuelt klasserom - Svennebrev

Kurs-id: 350923
Sted: Online overføring
Timetall: 80
Kursstart Info: 08.09.2020 til 25.05.2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 25.08.2020
Pris: kr 21500
Kontaktperson: Kjersti Wetting
E-post: kjersti.wetting@aof.no
Mobil: 91902235
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

TØMRERFAGET, TEORI TIL FAGPRØVEN.

Dette er kurs i digitalt klasserom med live streaming i Teams.

KURSET HAR UNDERVISNING EN KVELD, ANNENHVER UKE  FREM TIL EKSAMEN I SLUTTEN AV MAI 2021. FØLGER SKOLERUTEN.

Har du praktisk sans, er nøyaktig og har godt håndlag? Har du lang praktisk erfaring fra tømreryrket? Da er svennebrev som tømrer noe for deg! 

 

Tømrerfaget omfatter bygging og montering av ulike typer trekonstruksjoner. Sentrale arbeidsområder er

  • konstruksjons- og innredningsarbeid i bygninger i tre, mur, stål eller betong
  • produksjon og montering av elementer, moduler og innredninger
  • lafting
  • rehabilitering og vedlikehold av bygninger
  • tegnings- og konstruksjonsforståelse
  • arbeidsplanlegging og drift av byggeplasser

 

Tømrerfaget er en komprimert opplæring spesielt tilpasset voksne som har erfaringen fra yrket, men som mangler nødvendig teoretisk bakgrunn. Deltagerne skal gjennom opplæringen forberede og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener innen tømrerfaget. Opplæringen bygger på Vg1 Bygg- og anleggsteknikkVg2 Byggteknikk og Vg3 Tømrerfaget (hovedfokus). Hovedområder innen Vg3 tømrerfaget er:

Produksjon
Hovudområdet handlar om oppsetjing av nye bygg med bruk av ulike typar materiale. Det omfattar også rehabilitering og vedlikehald av eksisterande bygningar. Byggjeskikkar og sikring av estetiske og kulturelle verdiar står sentralt. Hovudområdet omfattar bruk av verktøy og maskiner, bruk av preaksepterte løysingar og kvalitetssystem, teikningar og beskrivingar og gjeldande regelverk. Planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av arbeid høyrer med. Hovudområdet dekkjer også kjeldesortering, avfallshandtering og helse, miljø og tryggleik.
 
Bransjelære
Hovudområdet handlar om ulike typar materialar og bruksområda deira. Bruk av beskrivingar, teikningar og dokumentasjon inngår. Prinsipp for oppgradering av eldre bygningar og bygningsfysikk høyrer med. Dessutan inngår faghistorie, kva plass faget har i samfunnet, og etiske retningslinjer.

 

FINANSIERING: ER DU MEDLEM AV ET FORBUND? TA KONTAKT MED FORBUNDET FOR STIPEND. 

ER DU LO MEDLEM? TA KONTAKT MED AOF KOMPETANSERÅDGIVER FOR TILBUDSPRIS. kjersti.wetting@aof.no/91902235Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: