Teori til fagprøven

Sikkerhetsfaget- Teori til fagbrevet

Kurs-id: 349851
Sted: AOF Tromsø
Timetall: 80
Kursstart Info: Januar 2021
Klokkeslett: 17:00 - 20:00
Påmeldingsfrist: 04.01.2021
Pris: kr 21500
Kontaktperson: Malin Hallem
E-post: malin.hallem@aof.no
Mobil: 942 81 777
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Fagbrev-kurset i sikkerhetsfaget er beregnet på deg som allerede jobber i vekter- og vaktselskaper, alarmsentraler eller større bedrifter som har egne vektere. Med fagbrev i sikkerhetsfaget får du tverrfaglig yrkeskompetanse på hvordan du kan forebygge og redusere konsekvenser av uønskede hendelser som uhell, ulykker og kriminelle handlinger. 

HVORFOR FAGBREV I SIKKERHETSFAGET?

Med fagbrev i sikkerhetsfaget vil du bli en ressurs for bedriften, kunden og allmenheten med dine kunnskaper og kompetanse på å gjennomføre sikkerhetstiltak, risikovurdering, beredskapsarbeid og konflikshåndtering. 

Med økt kompetanse vil du arbeide mer effektivt og selvstendig, gjøre færre feil, ha større endringsevne og ha økt forståelse for etikk og regelverk.

STUDIEPLAN FOR SIKKERHETSFAGET

Fagbrev-kurset i sikkerhetsfaget gjør deg kvalifisert til å avlegge eksamen (som privatist) i den teoretiske delen av fagprøven for sikkerhetsfaget og tar for seg tre hovedområder. (Les forøvrig hele studieplanen på udir). 

Sikkerhetsplanlegging: Planlegging av sikkerhetstiltakt - Risikoanalyse og vurdering av tiltak ut fra risikobildet til kostnader og hvor hensiktsmessig tiltakene er - Utarbeidelse av planer for helse, miljø og sikkerhet - Dokumentasjon- Utarbeidelse og revisjon av beredskapsplaner med program for øvelser - Kundebehandling - Presentasjon av tjenesten - Befaring og utarbeidelse av tilbud.

Sikkerhetsarbeid: Utføre vektertjenester i tråd med gjeldende regelverk og med vektlegging av hensynet til publikum og kunder - Hvordan planlagte sikkerhetstiltak for en virksomhet kan iverksettes og gjennomføres på en god måte.

Rapportering: Dokumentere virkningen av utførte sikkerhetstjenester gjennom skriftlige og elektroniske rapporter - Vurdere trusselbildet og det pågående sikkerhetsarbeidet.

Annen undervisning: Å trene på eksamen er en viktig del av fagbrev-kurset.
 

DETTE FÅR DU HOS AOF 

Klasseromsundervisning: Dagen i klasserommet hos oss i AOF, består først og fremst av forelesning med en av våre mange dyktige veiledere med spisskompetanse på å undervise voksne. Du får også tilgang til vår nettbaserte læringsplattform. En undervisningstime er 45 minutter. I fag hvor det er nødvendig, blir det satt av tid til løsning av oppgaver. Det er også fokus på eksamenstrening. 

Undervisning på kvelden: Fagkurset er tilpasset voksne med forskjellige undervisningsmetoder. Det er undervisning 1 kveld i uken over ett semester, og kan derfor fint kombineres med jobb. 

Bygger på samme lærerplan: All opplæring bygger på de samme læreplaner som brukes i offentlig videregående skole, men den er spesielt tilpasset voksne og tar utgangspunkt i de kunnskaper og erfaringer du allerede har. 

Gratis rådgivning: Hos oss få gratis rådgiving før du starter, hvis du ønsker det. Du velger selv om du vil avtale personlig møte, eller om du vil ha rådgiving på telefon. Du kan når som helst få videre veiledning med en av våre kompetanserådgivere underveis i skoleåret. Dette er selvfølgelig også inkludert i prisen når du tar fag hos oss. 

 

PRAKTISK INFORMASJON

Forkunnskaper: Minimum 3- års relevant arbeidspraksis.

Meld deg opp til teoretisk eksamen: Du melder deg selv opp til den teoretiske prøven via internett på Privatistweb. Fristen for oppmelding til eksamen på høsten er 15. september. For våren er fristen 1. februar. 

Meld deg opp til den praktiske prøven: Du kan melde deg opp til den praktiske prøven når du har bestått den teoretiske eksamen, og kan dokumentere 5- års relevant praksis. Du melder deg opp elektronisk på Troms og Finnmark fylkeskommunes hjemmeside. 

Eksamensavgift: Eksamensavgiften og avgift for praktisk prøve er ikke inkludert i prisen, og betales samtidig med at du melder deg opp til teoretisk eksamen eller praktisk prøve.

Finansiering: Fagbrev-kurset er godkjent for søknad om lån og stipend i Lånekassen. Søknaden finner du på http://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Hoyere-utdanning/  Du må ha levert deltakerkontrakt til AOF før du kan søke om lån og stipend. Er du medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. Enkelte forbund har egne stipendordninger. Vi anbefaler at du kontakter ditt forbund for hvilke ordninger de tilbyr.

Mulighet for avdragsfaktura: AOF tilbyr deltakere som ikke mottar lån fra Lånekassen mulighet for avdragsfaktura. 

 

MELD DEG PÅ FREM TIL KURSSTART

Påmeldingene blir behandlet i den rekkefølgen de kommer inn. For å sikre deg en kursplass kan det være lurt å melde deg på så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg!

 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: