Teori til fagprøven

Sikkerhetsfaget- Fagbrev- Virtuelt- Gratis

Kurs-id: 375389
Sted: Virtuelt klasserom-Teams
Timetall: 80
Kursstart Info: 13.09.2021 - 15.11.2021
Klokkeslett: 10:00 - 14:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr GRATIS
Antall dager: 19
Kontaktperson: Malin Hallem
E-post: malin.hallem@aof.no
Mobil: 942 81 777
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

NB! Kurset er fulltegnet

Kurset er finansiert av DIKU-midler fra Kompetanse Norge og er gratis for deg som er ung med lite utdanning, arbeidsledig eller permittert. 

Kurset går mandager og torsdager fra 10:00-14:00 fra september- november 2021.

Ettersom kurset tilbys gratis med midler fra statlige ordninger, er det noen krav til opptak som gjelder, se under: 

Er det virkelig gratis?

  • Ja! Kursavgiften i sin helhet dekkes av Kompetanse Norge, dette inkluderer også pensumlitteratur og eksamen.

Hvem kan ta disse kursene?

  • Disse kursene er gratis for deg som jobber innen sikkerhetsfaget. Kurset tilbys i hele landet. Dette gjelder også for deg som er helt eller delvis permittert eller arbeidsledig. Ved påmelding må du oppgi informasjon om alder, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves.

Når kan du ta kurs?

Kurset settes opp i virtuelt klasserom, det vil si at forelesningene foregår via opprettede klasserom i Teams, hvor hver enkelt deltaker logger seg på fra sin egen pc/Ipad for å følge undervisningen. Det vil være toveis kommunikasjon med veileder og de andre deltakerne underveis i undervisningen, akkurat som om man var i et vanlig klasserom.

Etter kurset går du opp til teoretisk eksamen som privatist. Eksamensdato er satt til 25. november 2021.

 

SIKKERHETSFAGET

Endringer i trusselbildet og et stadig sterkere krav til sikkerhet i samfunnet krever kompetanse om sikkerhetstiltak i ulike situasjoner. Sikkerhetsfaget skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse som kan forebygge og redusere konsekvenser av uønskede hendelser som uhell, ulykker og kriminelle handlinger.

Hovedområder

Sikkerhetsplanlegging omfatter planlegging av sikkerhetstiltak. Dette dekker risikoanalyse og vurderinger av tiltak ut fra risikobildet knyttet til kostnader og hvor hensiktsmessige tiltakene er. Videre inngår utarbeidelse av planer for helse, miljø og sikkerhet, dokumentasjon, opplæringsplaner og turnusplaner. Hovedområdet dekker også utarbeidelse og revisjon av beredskapsplaner med program for øvelser. Kundebehandling, presentasjon av tjenesten, befaring og utarbeidelse av tilbud er en del av hovedområdet.

Sikkerhetsarbeid omfatter det å utføre vektertjenester i tråd med gjeldende regelverk og med vektlegging av hensynet til publikum og kunder. Videre omfatter hovedområdet hvordan planlagte sikkerhetstiltak for en virksomhet kan iverksettes og gjennomføres på en trygg måte.

Rapportering omfatter det å dokumentere virkningen av utførte sikkerhetstjenester gjennom skriftlige og elektroniske rapporter. Videre omfatter hovedområdet kvalitetssikring og lønnsomhetsberegninger av sikkerhetstjenesten. Hovedområdet dekker også det å vurdere trusselbildet og det pågående sikkerhetsarbeidet.

 

Organisering / kursmodell

Standard modell, 80 timer virtuelt klasserom + 20 timer selvstudie

Vi anbefaler at du har…

  • gode norskspråklige kunnskaper, både skriftlig og muntlig (anbefalt språknivå B1)
  • 4 års variert praksis i 100% stilling innen fagområdet kursert retter seg mot
  • kompetanse innen bruk av PC

Det blir tatt utgangspunkt i din arbeidserfaring inn mot fagets teori, med fokus på å nå målene i læreplanen. Undervisningen er tilrettelagt voksne ut ifra voksenpedagogiske prinsipper. Refleksjon over egen praksis, diskusjon og dialog er en sentral del av undervisningsmetoden.

Når du melder deg på dette kurset får du tilgang til AOF Nettopp, AOF Norges egen læringsplattform hvor selvstudiene gjennomføres. På læringsplattformen vil du tilegne deg teori, gjennomføre oppgaver og finne relevant informasjon. På læringsplattformen får du også tilgang til et kurs i studieteknikk.

 

Praktisk info

Kurset du får hos AOF gir deg grunnlaget for å kunne gå opp til den teoretiske tverrfaglige eksamen.

Ved bestått teoretisk eksamen avlagt hos din fylkeskommune og dokumentasjon for 5 års relevant arbeidspraksis vil du kunne melde deg opp til den praktiske fagprøven. Ved bestått teoretisk eksamen, dokumentert 5 års relevant arbeidspraksis og bestått praktisk fagprøve får du ditt fagbrev. 

 


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: